Prevádzka Galanta

Adresa

 • Hodská 68, 924 01, Galanta


Príjem vzoriek biologických materiálov

 • 031 28 29 845
 • Pracovné dni: 7:00 - 16:30
 • Víkendy, sviatky a dni prac. pokoja: 7:00 - 11:00

Oddelenia

Oddelenie bakteriológie

 • MUDr. Eva Csölleyová
  vedúca odd. bakteriológie
  031 28 29 853, 0918 110 237, csolleyova@hpl.sk
 • Viera Bondorová
  vedúca laborantka odd. bakteriológie
  031 28 29 852, 0918 110 227, bondorova@hpl.sk
 
© HPL spol. s r.o. 2015