Prevádzka Komárno

Adresa

 • Mederčská 39, 945 01, Komárno


Príjem vzoriek biologických materiálov

 • 035 28 29 862
 • Pracovné dni: 7:00 - 15:30
 • Víkendy, sviatky a dni prac. pokoja: 7:00 - 10:45

Oddelenia

Oddelenie bakteriológie

 • RNDr. Veronika Fekete
  vedúca odd. bakteriológie
  035 28 29 869, 0918 110 239, fekete@hpl.sk
 • Zlatica Hrabovszká
  vedúca laborantka odd. bakteriológie
  035 28 29 868, 0917 525 797, hrabovszka@hpl.sk

Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

 • MUDr. Monika Czirfuszová
  vedúca odd. MŽP
  035 28 29 864, 0918 110 233, czirfuszova@hpl.sk
 • Eva Némethová
  vedúca laborantka odd. MŽP
  035 28 29 870, 0918 110 238, nemethova@hpl.sk

 
© HPL spol. s r.o. 2015