Prevádzka Levice

Adresa

 • Nábrežná 3, 934 01, Levice


Príjem vzoriek biologických materiálov

 • 036 28 29 879
 • Pracovné dni: 7:00 - 15:30
 • Víkendy, sviatky a dni prac. pokoja: 7:00 - 11:00

Oddelenia

Oddelenie bakteriológie

 • RNDr. Daniela Lacková, PhD.
  vedúca odd. bakteriológie
  036 28 29 874, 0918 110 241, lackova@hpl.sk
 • Mgr. Erika Klobúčníková
  vedúca laborantka odd. bakteriológie
  036 28 29 875, 0918 110 228,  erika.klobucnikova@hpl.sk

 
 
© HPL spol. s r.o. 2015