Prevádzka Topoľčany

Adresa

 • Pod Kalváriou 3634/78, 955 01, Topoľčany


Príjem vzoriek biologických materiálov

 • 038 28 29 939
 • Pracovné dni: 7:00 - 14:30
 • Víkendy, sviatky a dni prac. pokoja: 7:00 - 10:00

Oddelenia

Oddelenie bakteriológie

 • MUDr. Alica Sobotová
  vedúca odd. bakteriológie
  038 28 29 936, 0918 110 229, sobotova@hpl.sk
 • Jarmila Hainová
  vedúca laborantka odd. bakteriológie
  038 28 29 935, 0918 110 232, hainova@hpl.sk

 

 

© HPL spol. s r.o. 2015