TELEFONICKÉ CENTRUM - HLÁSENIE VÝSLEDKOVcall-centrum

+421 (0) 2 208 29 830

PONDELOK - PIATOK    7:00 - 16:30

SOBOTY, NEDELE a SVIATKY    7:00 - 15:30

 

Spoločnosť HPL spol s r.o. v rámci neustáleho skvalitňovania služieb a prístupu k informáciám zriadila od
1. januára 2010 Call centrum, čiže centrum telefonického kontaktu s klientami. Call centrum poskytuje možnosť telefonického nahlasovania výsledkov mikrobiologických laboratórnych analýz vykonávaných v našom laboratóriu pre územie celej Slovenskej Republiky. S operátormi Call centra môžu klienti komunikovať počas pracovných dní od 07:00 do 16:30 hod., cez soboty nedele a sviatky od 07:00 do 15:30 a to telefonicky na telefónnom čísle (+421) 2 208 29 830, 0917 724 400

© HPL spol. s r.o. 2015