Manažment kvality

Informácia o zlúčení

S platnosťou od 1.5.2017 došlo k zlúčeniu spoločností HPL, spol. s r.o. a Medirex, a. s., pričom právnym nástupcom sa stala spoločnosť Medirex, a.s. Informácie zverejnené na tomto portáli nájdete od 1.6.2017 na webovej stránke www.laboratornadiagnostika.sk, ktorá ponúka komplexný pohľad na laboratórnu diagnostiku vo všetkých jej odboroch.

Mikrobiologické laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. sú akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 na vykonávanie laboratórnych analýz v odbore klinická mikrobiológia a na testovanie sterility farmaceutických produktov a surovín. Akreditáciu vykonal národný akreditačný orgán - Slovenská národná akreditačná služba (SNAS).

SNAS         

© HPL spol. s r.o. 2015