2015

č. Stav Názov Podmienky Začiatok Ukončenie Výsledky
6.

Nákup diagnostických súprav určených na diagnostiku špecifických protilátok voči Aspergillus fumigatus

  20.10.2015 11.11.2015  pdf
5.

Nákup diagnostických súprav

  01.06.2015 14.09.2015 pdf 
4.

Nákup diagnostických súprav určených na diagnostiku mykotických infekcií metódou PCR

  30.03.2015 10.04.2015  pdf
3.

Dodanie a montáž mobilného policového regálu

  10.02.2015 28.02.2015  pdf
2.
 

Nákup chemických, biologických indikátorov a záťažových telies

  31.03.2015 17.04.2015 pdf
1.

Nákup diagnostických súprav EBV PCR kvalitatívna

  13.02.2015 25.02.2015 pdf

2014

č. Stav Názov Podmienky Začiatok Ukončenie Výsledky
11.

Kúpa multitrepačky

  16.12.2014 15.01.2015  pdf
10.

Nákup kultivačných médií MacConkey Agar No. 3; odhadovaný ročný odber – 260kg

  16.12.2014 31.12.2014  pdf
9.

Nákup diagnostických súprav na dôkaz protilátok voči Toxoplasma gondii

  02.12.2014 12.12.2014  pdf
8.

Nákup kultivačných médií určených na kultiváciu

Mycoplasma sp. a Ureaplasma sp.
  04.11.2014 10.11.2014  pdf
7. Nákup diagnostických súprav na dôkaz protilátok voči Yersinia enterocolitica   21.10.2014 05.11.2014  pdf
6. Zateplenie budovy HPL v Devínskej Novej Vsi   01.09.2014 25.09.2014  pdf
5. Nákup stolnej centrifúgy   18.08.2014 22.08.2014 pdf
4. Nákup selektívnych kultivačných médií určených na dôkaz prítomnosti kmeňov produkujúcich karbapenemázy   18.07.2014 04.08.2014 pdf
3. Nákup diagnostických súprav na stanovenie biochemických parametrov   10.04.2014 24.04.2014 pdf
2. Nákup spotrebného materiálu   12.03.2014 31.03.2014 pdf
1. Nákup spotrebného materiálu (tonerov) do tlačiarní   12.03.2014 31.03.2014 pdf 
Legenda: aktívna ukončená zrušená

2013

č. Stav Názov Podmienky Začiatok Ukončenie Výsledky
20. Nákup sklenených skúmaviek   05.11.2013 25.11.2013  pdf
19. Kúpa vodného kúpeľa   06.11.2013 25.11.2013 pdf
18. Kúpa biologického termostatu (inkubátora)   24.10.2013 14.11.2013 pdf
17. Kúpa skriňového hlbokomraziaceho boxu   31.07.2013 26.08.2013 pdf
16. Kúpa váh pre laboratórne účely   29.07.2013 23.08.2013 pdf
15. Kúpa sušiča laboratórneho skla   09.07.2013 31.07.2013 pdf
14. Nákup laboratórnych plynových kahanov   08.07.2013 31.07.2013 pdf
13. Kúpa inokulačného rotačného disku   28.06.2013 15.07.2013  pdf
12. Kúpa laboratórnych váh   22.05.2013 10.06.2013  pdf
11. Kúpa umývačky laboratórneho skla   22.05.2013 10.06.2013  pdf
10. Kúpa laminárneho boxu   22.05.2013 10.06.2013 pdf
9. Kúpa jednokanálových mikropipiet   22.05.2013 10.06.2013  pdf
8. Zateplenie strechy a vyhotovenie novej krytiny budovy v Bratislave -  Devínskej Novej Vsi   01.06.2013 14.06.2013 pdf
7. Kúpa varne na prípravu kultivačných médií   09.05.2013 31.05.2013 pdf
6. Kúpa dávkovača kvapalín   09.05.2013 31.05.2013  pdf
5. Nákup diagnostických súprav
Bordetella pertussis IgG a IgA proti toxínu
  02.05.2013 20.05.2013  pdf
4. Nákup teplomerov   13.02.2013 06.03.2013 pdf
3. Kúpa datalogera (záznamník teploty)   22.01.2013 22.02.2013  pdf
2. Kúpa stolného laboratórneho autoklávu s horizontálnou komorou objemu od 150L do 200L   22.01.2013 22.02.2013  pdf
1. Nákup diagnostických súprav   22.01.2013 04.02.2013 pdf
Legenda: aktívna ukončená zrušená

2012

č. Stav Názov Podmienky Začiatok Ukončenie Výsledky
32. Nákup testov na stanovenie krvi v stolici   06.11.2012 20.11.2012 pdf
31. Nákup testov na imunológiu   06.11.2012 20.11.2012  pdf
30. Nákup testov na PCR (QIAamp DNA, Taq PCR)   06.11.2012 20.11.2012 pdf
29.  Nákup diagnostických súprav   07.11.2012 20.11.2012 pdf
28. Nákup testov West Nile Virus IgG a IgM   24.10.2012 24.11.2012 pdf
27. Nákup spotrebného materiálu   15.10.2012 31.10.2012 pdf
26. Nákup testov Norovirus – dôkaz antigénu zo stolice   1.10.2012 17.10.2012  pdf
25. Nákup kultivačných médií a supplementov   1.10.2012 15.10.2012 pdf
24. Nákup testov na ribotypizáciu Clostridium difficille   1.10.2012 31.10.2012 pdf
23. Nákup testov na dôkaz Clostridium difficile toxín A,B a/alebo antigén   1.10.2012 31.10.2012 pdf
22. Kúpa PCR termocykléra   3.9.2012 1.10.2012 pdf
21. Kúpa prietokového cytometra pre imunologické analýzy   1.9.2012 30.9.2012 pdf
20. Nákup testov na dôkaz protilátok triedy IgG voči Clostridium tetani metódou imunoblotu   30.8.2012 20.9.2012  pdf
19. Antimykotický disk TERBINAFIN   28.5.2012 13.6.2012 pdf
18. Zabezpečenie kontroly protipožiarnych zariadení    7.5.2012 18.5.2012 pdf
17. Nákup obálok DL s okienkom   9.5.2012 30.9.2012 pdf
16. Nákup kancelárskeho papiera   9.5.2012 30.9.2012  pdf
15. Kúpa obálkovacích strojov   21.5.2012 30.9.2012  pdf
14. Nákup diagnostík na ribotypizáciu baktérií Clostridium difficille    23.4.2012 10.5.2012 pdf
13. Nákup Clostridium diff. Toxín   16.4.2012 30.4.2012 pdf
12. Nákup diagnostík pre dôkaz protilátok anti HCV metódou imunoblotu   19.3.2012 2.4.2012 pdf
11. Nákup PETRIHO MISIEK z plastu priemeru 90 mm   5.3.2012 5.4.2012 pdf
10. Nákup setov pre stanovenie protilátok tried IgG a IgA proti gliadínu, transglutamináze a endomýziu   2.3.2012 20.3.2012 pdf
9. Nákup skúmaviek Biosepar ParasiTrap   14.2.2012 29.2.2012 pdf
8. Nákup odpadových vriec   21.2.2012 21.3.2012 pdf
7. Kúpa automatu na izoláciu nukleových kyselín z biologickýc vzoriek    14.2.2012 31.10.2012 pdf
6. Zateplenie strechy a vyhotovenie novej krytiny budovy v DNV   2.2.2012 5.3.2012 pdf
5. Nákup testov Norovirus metódou DOT-BLOT   31.1.2012 17.2.2012 pdf
4. Nákup testov na dôkaz protilátok triedy IgG proti H. pylori metódou Western Blot   25.1.2012 15.2.2012 pdf
3. Hemokultivačné nádoby   10.2.2012 19.2.2012 pdf
2. Dodanie policového regálu do chladiaceho boxu   12.1.2012 19.1.2012 pdf
1. Dodanie a montáž mobilného policového regálu   12.1.2012 19.1.2012 pdf
Legenda: aktívna ukončená zrušená
© HPL spol. s r.o. 2015