Escherichia coli

Escherichia coli (E. coli) je baktéria, ktorá je súčasťou črevnej flóry človeka a ostatných teplokrvných živočíchov. Na základe antigénnej štruktúry (O, H, K a F antigénov) sa rozlišuje okolo 700 sérovarov v druhu. Väčšina z týchto sérovarov je človeku prospešná a podstatne prispievajú k fyziologickým pomerom a vyváženým ekologickým vzťahom v črevnom trakte. 

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia pneumoniae spôsobuje infekcie hornej a dolnej časti respiračného systému, ako sú sinusitídy, faryngitídy, bronchitídy až pneumónie. Podľa odhadov je celosvetovo zodpovedná za 5 - 15 % pneumónií získaných v kolektíve. Ich diagnostika a liečba sa odlišuje od iných typických bakteriálnych patogénov (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae), z čoho vychádza pomenovanie "atypická pneumónia". Hoci priebeh infekcie je prevažne asymptomatický až mierny, klinický význam je v navodení chronickej zápalovej reakcie, ktorá vytvára podmienky pre prechod do chronickej bronchitídy, chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, sarkoidózy a astmy.

© HPL spol. s r.o. 2015