Antibiotiká

Zostavy testovaných antiinfekčných látok

1. Zostava MIC pre G– mikroorganizmy   2. Zostava MIC pre G+ mikroorganizmy
MIC 20 Gram–
1 AMP ampicilín
2 SAM ampicilín + sulbaktám
3 TZP piperacilín + tazobaktám
4 CXM cefuroxím
5 CTX cefotaxím
6 CTC cefotaxím + klavulanát 
7 CAZ ceftazidím
8 CAC ceftazidím + klavulanát
9 SPZ cefoperazón + sulbaktám
10 FEP cefepím
11 ETP ertapenem
12 MEM meropeném
13 GEN gentamicín
14 TOB tobramycín
15 AMI  amikacín
16 TGC tigecyklín
17 CIP ciprofloxacín
18 TET tetracyklín
19 COL kolistín
20 COT trimetoprím + sulfametoxazol
 
MIC 20 Gram+
1 AMP  ampicilín
2 SAM ampicilín + sulbaktám
3 OXA  oxacilín
4 FOX cefoxitín
5 TZP piperacilín + tazobaktám
6 ERY erytromycín
7 CLI klindamycín
8 LNZ linezolid
9 RIF rifampicín
10 GEN gentamicín
11 TEC teikoplanín
12 VAN vankomycín
13 TMP trimetoprím
14 CHL chloramfenikol
15 TGC tigecyklín
16 MFX moxifloxacín
17 CIP ciprofloxacín
18 TET tetracyklín
19 COT trimetoprím + sulfametoxazol
20 NIT nitrofurantoín
3. Zostava MIC pre G- nefermentujúce baktérie   4. Zostava MIC pre enterokoky
MIC 20 Gram– NEF
1 SAM ampicilín + sulbaktám
2 PIP   piperacilín
3 TZP piperacilín + tazobaktám
4 CTX cefotaxím
5 CTC cefotaxím + klavulanát
6 CAZ ceftazidím
7 CAC ceftazidím + klavulanát
8 SPZ cefoperazón + sulbaktám
9 FEP cefepím
10 ATM aztreonam
11 IMP imipeném
12 MEM meropeném
13 GEN gentamicín
14 TOB tobramycín
15 AMI amikacín
16 CHL chloramfenikol 
17 CIP  ciprofloxacín
18 TET tetracyklín
19 COL kolistín
20 COT trimetoprím + sulfametoxazol
 
MIC ENTECO
1 AMP ampicilín
2 TZP piperacilín + tazobaktám 
3 TEC teikoplanín
4 VAN vankomycín
5 GEN gentamicín
6 CHL chloramfenikol 
7 CIP ciprofloxacín 
8 TET tetracyklín
9 COT trimetoprím + sulfametoxazol 
10 NIT nitrofurantoín 
  5. Zostava BP pre gynekologické materiály
 
BP GYNECO
1 SAM ampicilín + sulbaktám
2 CXM cefuroxím
3 NEB neomycín + bacitracín 14:1
4 GEN gentamicín
5 CHL chloramfenikol
6 COL kolistín
7 CIP ciprofloxacín
8 TET tetracyklín
9 COT trimetoprím + sulfametoxazol
10 NIT nitrofurantoín
6. Zostava BP pre G- mikroorganizmy základná   7. Zostava BP pre G+ mikroorganizmy základná
BP 10 Gram–
1 AMP ampicilín 
2 SAM ampicilín + sulbaktám
3 CFZ cefazolín
4 CXM cefuroxím
5 CTX cefotaxím
6 GEN gentamicín
7 CIP ciprofloxacín
8 TET tetracyklín
9 COT trimetoprím + sulfametoxazol
10 NIT nitrofurantoín
 
BP 10 Gram+
1 AMP ampicilín
2 SAM ampicilín + sulbaktám
3 OXA oxacilín
4 FOX cefalotín
5 ERY erytromycín
6 CLI klindamycín
7 CIP ciprofloxacín
8 TET tetracyklín
9 COT trimetoprím + sulfametoxazol
10 NIT nitrofurantoín
8. Zostava ATB pre lokálne použitie
BP 10 LOCAL
1 COL kolistín 
2 NEB neomycín + bacitracín 14:1
3 GEN gentamycín
4 TOB tobramycín
5 ERY erytromycín
6 CLI klindamycín
7 OFL ofloxacín 
8 TET tetracyklíny
9 CHL chloramfenikol 
10 NIT nitrofurantoín
     

 


Prehľady citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká

2016

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2016

Skratky antibiotík pre rok 2016 na stiahnutie
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj: 

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:


Prešovský kraj:


Košický kraj:


2015

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2015

Skratky antibiotík pre rok 2015 na stiahnutie
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj:

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:


Prešovský kraj:


Košický kraj:

2014

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2014

Skratky antibiotík pre rok 2014 na stiahnutie
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj:

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:


Prešovský kraj:


Košický kraj:

2013

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2013

Skratky antibiotík pre rok 2013 na stiahnutie
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj:

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:


Prešovský kraj:


Košický kraj:

2012

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2012

Skratky antibiotík pre rok 2012 na stiahnutie
Bratislavský kraj:

Trnavský kraj:

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:


Prešovský kraj:


Košický kraj:

2011

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2011

Skratky antibiotík pre rok 2011 na stiahnutie

Bratislavský kraj:


Trnavský kraj:

 

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:

 


Prešovský kraj:

 


Košický kraj:

2010

Obdobie 1. januára - 31. decembra 2010

Skratky antibiotík pre rok 2010 na stiahnutie

Bratislavský kraj:


Trnavský kraj:

 

 

 

Nitriansky kraj:


Trenčiansky kraj:

 

 


Prešovský kraj:

 

 


Košický kraj:

 


Hodnoty break-pointov MIC pre testované antiinfektíva a bakteriálne druhy podľa normy EUCAST platné k 1.1.2016

* Pri útočnej terapii dávame prednosť parenterálnym liečivám

§ Zastupiteľnosť nemožno použiť pre spracovanie antibiotických prehľadov

Skratka ATB

Break-point (mg/L)

Zastúpené generiká§

Registrované preparáty *

C

sC

R

AMP

Staphylococcus spp.

 

Enterococcus spp.

 

Alfahemolytické streptokoky, Streptococcus pneumoniae

 

Enterobacteriaceae

 

≤0,25

 

≤4

 

≤0,5

 

 

 

≤8

 

 

>0,25

 

>8

 

>2

 

 

 

>8

ampicilín

 Ampicilin

 

amoxicilín

 Ospamox, Duomox

SAM

 

Enterobacteriaceae

 

 

≤8

 

 

 

>8

ampicilín + sulbaktám

 Unasyn, Bitammon

AMC

 

Enterobacteriaceae

 

 

  ≤8

 

 

 

>8

amoxicilín + k.klavulanová

Augumentin, Amoxiklav, , Megamox, Betaklav, Medoclav, Tevaklav

PEN

 

Staphylococcus spp.

 

Streptococcus skup. A,B.C a G

 

Streptococcus pneumoniae

 

 

Alfahemolytické streptokoky

 

Neisseria ghonorrhoeae

 

Neisseria meningitidis

 

 

≤0,125

 

≤0,25

 

 

≤0,064

 

 

≤0,25

 

 

≤0,064

 

≤0,064

 

 

 

>0,125

 

>0,25

 

 

>2

 

 

>2

 

 

>1

 

>0,25

benzylpenicilín

 

 

Penicilin G

 

PIP

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤8

 

≤16

 

 

 

>16

 

>16

piperacilín

 

TZP

 

Enterobacteriacea

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤8

 

≤16

 

 

 

>16

 

>16

piperacilín + tazobaktám

Piperacilin comp.,

OXA

 

Staphylococcus aureus,

S. lugdunensis,

S. saprophyticus

 

ostatné KNS

 

 

≤2

 

 

 

≤0,25

 

 

 

>2

 

 

 

>0,25

oxacilín

 

CXM

 

Enterobacteriaceae

 

 

≤8

 

 

 

>8

cefuroxím

Cefuroxím, Furocef, Axetine, Zinnat, Ceroxim, Xorimax, Xelacef, Cefuroxim, Aprokam

CTX

 

Streptococcus pneumoniae

 

Alfahemolytické streptokoky

 

Neisseria monengitidis

 

Enterobacteriaceae

 

 

≤0,5

 

 

≤0,5

 

≤0,125

 

 

 

≤1

 

 

 

>2

 

 

>0,5

 

>0,125

 

 

 

 

>2

cefotaxím

Cefotaxime, Abricef, Cefotaxim

CFM

 

N. gonorrhoeae

 

 

≤0,125

 

 

 

>0,125

cefixim

Suprax, Cefixime

CAZ

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.

 

Stenotrophomonas maltophilia

 

 

≤1

 

≤8

 

≤8

 

 

 

>4

 

>8

 

>16

ceftazidím

Fortum, Ceftazidime, Ceftazidim

SPZ

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤16

 

≤16

 

 

 

>32

 

>32

cefoperazón + sulbaktám

 Sulperazon, Sulcef

FEP

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤1

 

≤8

 

 

 

>4

 

>8

cefepím

Maxipime, Cefepime

ATM

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤1

 

≤1

 

 

 

>4

 

>16

aztreonam

 Cayston

MEM

≤2

 

>8

meropeném

Meropenem, Archifar

IMP

 

Enterobacteriaceae,

Acinetobacter spp.

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤2

 

 

≤4

 

 

 

>8

 

 

>8

imipeném

Tienam, Imipenem/Cilastatin

GEN

 

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp..

Acinetobacter spp.

 

Staphylococcus spp.

 

 

≤2

 

≤4

 

 

≤1

 

 

 

>4

 

>4

 

 

>1

gentamicín

Gentamicin, Gentamycin, Gentamicin B

GEN – HLG

 

Enterococcus spp.

 

 

≤128

 

 

 

>128

gentamicín

(len v kombinácii s penicilínmi a glykopeptidmi

Gentamicin, Gentamycin, Gentamicin B 

TOB

Enterobacteriaceae

 

Pseudomonas spp.,

Acinetobacter spp.

 

≤2

 

≤4

 

 

>4

 

>4

tobramycín

 Tobi  Bramitob, Vantobra,   – len inhalačné prípravky

AMI

≤8

 

>16

amikacín

 Selemycin, Amikacin

ERY

 

Staphylococcus spp.

 

 

≤1

 

 

 

>2

erytromycín

 

 

 

 

roxitromycín

 Roxithromycin,

klaritromycín

Klacid, Fromilid, Klaritromicin, Lekoklar, Klabax  Klerimed

azitromycín

Azithromycin, Azitromycin, Sumamed, Azibiot, Azatril, Azitrox, Zigilex 

spiramycín

Rovamycine

CLI

 

Staphylococcus spp.

 

 

≤0,25

 

 

 

>0,5

klindamycín

 

 

 

Dalacin C, Klimicin

LNZ

≤4

 

>4

linezolid

Natlinez, Lineza, Linezolid,  Dilizolen, Zyvoxid

RIF

≤0,064

 

>0,5

rifampicín

Benemicin 

VAN 

 

Staphylococcus aureus

 

KNS

 

Enterococcus spp,

 

 

≤2

 

 

≤4

 

≤4

 

 

 

 

>2

 

 

>4

 

>4

vankomycín

Vancomycin,

TEC

 

Staphyloccoccus aureus,

Enterococcus spp.

 

KNS

 

 

≤2

 

 

≤4

 

 

 

 

 

 

>2

 

 

>4

teikoplanín

Targocid

CIP

 

Enterobacteriaceae,

Pseudomonas spp.

 

Acinetobacter spp.

 

Staphylococccus spp

 

Enterococcus spp.

(len pre infekcie močového traktu)

 

Neisseria ghonorrhoeae

 

 

≤0,5

 

 

≤1

 

≤1

 

≤1

 

 

 

≤0,03

 

 

 

>1

 

 

>1

 

>1

 

>2

 

 

 

>0,06

ciprofloxacín 

Ciphin,  Ciprinol, Ciplox,  Medociprin,  Ciprofloxacín, Ciprolon Cifloxinal,

MXF

 

Staphylococcus spp.

 

 

≤0,5

 

 

 

>1

moxifloxacín

Avelox, Moxifloxacin, Moloxin

CHL

≤8

 

>8

chloramfenikol

Chloramphenicol

COL

 

Enterobacteriaceae,

Acinetobacter spp.

 

Pseudomonas spp.

 

 

≤2

 

 

≤4

 

 

 

>2

 

 

>4

kolistín

Colimycine

TET

 

Enterobacteriaceae

 

Staphylococcus spp.

 

Enterococcus sp,

(len pre infekcie močového traktu)

 

 

≤4

 

≥1

 

≤2

 

 

 

>8

 

>2

 

>4

tetracyklín

 

 

doxycyklín

(zastupiteľnosť platí, ak je tetracyklín citlivý)

Deoxymykoin, Doxyhexal, Doxybene

TET

 

Neisseria ghonorrhoeae

 

 

≤0,5

 

 

 

>1

tetracyklín

 

TGC

 

Enterobacteriaceae

 

Staphylococcus spp.

 

Enterococcus spp.

 

 

≤1

 

≤0,5

 

≤0,25

 

 

 

>2

 

>0,5

 

<0,5

tigecyklín

Tygacil

COT

 

Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp,, Acinetobacter spp.

 

Stenotrophomonas maltophilia

 

 

≤2

 

 

 

 

≤4

 

 

 

>4

 

 

 

 

>4

trimetoprím + sulfometoxazol

 Biseptol,

 

© HPL spol. s r.o. 2015