Informácie o očkovaní - očkovacie kalendáre

Slovenská Republika

Slovenská Republika Európa
choroba proti ktorej sa očkuje pôvodca choroby vek
1. rok života 2. rok života 6. rok života 11. rok života 13. rok života Dospelosť 
3. - 4. mesiac 5. - 6. mesiac 11. - 12. mesiac 15. - 18. mesiac  každých 15 rokov
Diftéria (záškrt)  Corynebacterium diptheriae             **
Tetanus Clostridium tetani               **
Pertussis (čierny kašeľ) Bordetalla pertussis                
Vírusová hepatitída B Hepatitis B virus                
Hemofilové invazívne infekcie Haemophillus influenzae                
Poliomyelitída (detská obrna) Polio virus                
Pneumokokové invazívne ochorenia (PCV*) Streptococcus pneumoniae                
Morbilli (osýpky) Morbili virus                
Mumps (parotitída, príušnice) Mumps virus              
Rubeola (ružienka) Rubella virus                
legenda   základné očkovanie   preočkovanie

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Česká Republika

Česká Republika Európa
choroba proti ktorej sa očkuje pôvodca choroby vek
1. rok života 2. rok života 6. rok života 11. rok života 13. rok života Dospelosť
3. - 4. mesiac 5. - 6. mesiac 11. - 12. mesiac 15. - 18. mesiac každých 15 rokov
Diftéria (záškrt) Corynebacterium diptheriae    
Tetanus Clostridium tetani    
Pertussis (čierny kašeľ)(CZ dávivý kašel) Bordetalla pertussis      
Vírusová hepatitída B (CZ virová žloutenka B, hepatitida B) Hepatitis B virus          
Hemofilové invazívne infekcie Haemophillus influenzae          
Poliomyelitída (detská obrna) (CZ přenosná obrna) Polio virus      
Morbilli (osýpky) (CZ spalničky) Morbili virus            
Mumps (parotitída, príušnice) (CZ příušnice) Mumps virus            
Rubeola (ružienka) (CZ zarděnky) Rubella virus            
legenda základné očkovanie preočkovanie

Maďarsko

Maďarsko Európa
choroba proti ktorej sa očkuje pôvodca choroby vek
1. rok života 2. rok života 6. rok života 11. rok života 13. rok života 14. rok života
0 - 6 týždňov 2. mesiac 3. mesiac 4. mesiac 15. mesiac 18. mesiac
Tuberkulóza (H tuberkulózis, gümőkór) Mycobacterium tuberculosis                  
Diftéria (záškrt) (H diftéria, torokgyík) Corynebacterium diptheriae          
Tetanus** (H tetanusz, merevgörcs) Clostridium tetani          
Pertussis (čierny kašeľ) (H pertussis, szamárköhögés) Bordetella pertussis            
Poliomyelitída (detská obrna) (H poliomielitisz, gyermekbénulás) Poliovirus          
Hemofilové invazívne infekcie (H b típusú Haemophilus influenzae fertőzés) Haemophillus influenzae            
Pneumokokové invazívne ochorenia (PCV)* (H invazív pneumococcus fertőzések) Streptococcus pneumoniae              
Morbilli (osýpky) (H kanyaró) Morbilivirus                    
Mumps (parotitída, príušnice) (H mumpsz) Mumps virus                    
Rubeola (ružienka) (H rubeola, rózsahimlő ) Rubella virus                
Vírusová hepatitída B (H hepatitis B, B típusú májgyulladás) Hepatitis B virus                  
legenda základné očkovanie preočkovanie

* Očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam 13-valentnou konjugovanou vakcínou nie je súčasťou povinného očkovania, očkovanie je dobrovoľné.

** Pravidlá profylaxie tetanu u detí  a dospelých  pri poranení určuje  Štátne epidemiologické centrum (Országos Epidemiológiai Központ) v aktuálnom metodickom liste o očkovaní (módszertani levél a védőoltásokról) dostupnom na webstránke www.oek.hu.

© HPL spol. s r.o. 2015