Odborné semináre - rozdelenie

 

Spoločnosť HPL spol. s r.o. každoročne organizuje semináre a odborné podujatia. Špecialisti HPL spol. s r.o. sa v rámci neustále vzdelávania pravidelne zúčastňujú aj odborných podujatí organizovanými inými spoločnosťami.


Pre odborné spoločnosti lekárskych združení je ponuka prednášok z odboru klinická mikrobiológia nekomerčná v rámci spolupráce našich lekárov, klinických mikrobiológov a Vašich odborných spoločností.


© HPL spol. s r.o. 2015