Ponuka prednášok odborníkov HPL spol. s r.o.  pre semináre zmluvných zdravotníckych zariadení

Kompletnú ponuku prednášok vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU.

Stav ku dňu: 08.07.2015

Bakteriológia

Bakteriológia
Názov Kód Autor
Aktuálny stav rezistencie najčastejších pôvodcov infekcií močových ústrojov v ambulantnej praxi a ich racionálna antibiotická liečba B083 Krajčíková, A., MUDr.
Chronické pyodermie, vrátane akné, a možnosti ich liečby autovakcínami B082 Czirfuszová M., MUDr.
Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy a ich význam pre ambulantných pacientov B081 Perďochová Ľ., RNDr.
Aktuálny stav rezistencie najčastejších pôvodcov infekcií horných dýchacích ciest v ambulantnej praxi B080 Longauerová A., MUDr.,
Význam a metódy detekcie MRSA B079 Longauerová A., MUDr.,
Epidemiologická situácia nozokomiálnych nákaz DFNsP (akí pôvodcovia prevládajú za posledné obdobie 2 rokov u pacientov s pneumóniou a ktoré ATB boli v testoch najúčinnejšie )- pre efektívnejšiu empirickú liečbu B078 Perďochová Ľ., RNDr., Krajčíková, A., MUDr.
Predanalytické zásady "skladovania" odobratých vzoriek  - do akého času je možné vzorky ešte odoslať, pri akej teplote uchovávať atď. B077 Perďochová Ľ., RNDr., Krajčíková, A., MUDr.
Bakteriálne komplikácie v chirurgii, antibiotická profylaxia v chirurgii - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B076 Perďochová Ľ., RNDr.
Liečba chronických a rekurentných infekcií urogenitálneho systému autovakcínou B075 Czirfuszová M., MUDr.
Campylobacter spp., pôvodcovia gastroenteritíd v dojčenskom a detskom veku B074 Lacková D., RNDr.
Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu (MRSA), importovaná nákaza, kazuistika B073 Longauerová A., MUDr., Gottwaldová B., RNDr.
Streptococcus pneumoniae pôvodca ochorení u seniorov a účinnosť vakcín v tejto vekovej skupine B072 Perďochová Ľ., RNDr.
Význam skríningu Streptococcus agalactiae pre zníženie výskytu infekcií novorodencov B071 Gottwaldová B., RNDr.
Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, aktuálne možnosti diagnostiky B070 Kováč, Ľ., RNDr.
Uznávanie laboratórnych analýz v klinickej mikrobiológií zdravotnými poisťovňami  B064 Czirfuszová M., MUDr.
Nové možnosti diagnostiky pôvodcov STD Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae zo vzoriek pre LBC (liquid based cytology)  B065 Kováč, Ľ., RNDr.
Prehľady citlivosti na antibiotiká po zavedení normy EUCAST do praxe (2012) B066 Czirfuszová M., MUDr.
Pneumokoky v etiológii akútneho zápala stredného ucha po zavedení plošnej vakcinácie B067 Perďochová, Ľ., RNDr.
Infekcie urogenitálnymi mycoplazmami a ureaplazmami u žien a mužov,  možnosti diagnostiky a interpretácia výsledkov B068 Lacková D., RNDr., PhD.
Chronická gastrointestinálna kandidóza a terapia autovakcínou, kazuistika B069 Czirfuszová M., MUDr.
Čo všetko má vplyv na rýchlosť analýzy v klinickej mikrobiológii? B059 Lacková D., RNDr., PhD.
Infekčné choroby vyvolané baktériami a možnosti ich liečby v poantibiotickej dobe, aktuálna situácia v rezistencii pôvodcov infekčných ochorení na ATB B060 Czirfuszová M., MUDr.
Chronické infekcie močového a reprodukčného ústrojenstva, možnosti ovplyvnenia klinického stavu autovakcínami B061 Czirfuszová M., MUDr.
Aktuálny výskyt kvapavky a rezistencia Neisseria gonorrhoeae na ATB v SR/EU, možnosti laboratórnej diagnostiky a interpretácia výsledkov B062 Pavlík P., RNDr.
Skončili sme na Slovensku s očkovaním tuberkulózy, čo očakávame? Aká je situácia vo výskyte multirezistentnej TBC v Európe? B063 Zajacová H., MVDr.
Dovoľujú platné zákony neurobiť pacientovi všetko o čo požiada? B052 Hanzen J., MUDr.
Prečo je potrebné požiadať o kultivačné vyšetrenie pri zvýšenom CRP? B053 Lacková D., RNDr., PhD.
Chrípková sezóna, ako v nej využívať možnosti diagnostiky? B054 Czirfuszová M, MUDr.
Diagnóza hnačka a možnosti laboratórnej diagnostiky B055 Lacková D., RNDr., PhD.
Antibiotiká majú zlatú éru za sebou. Čo nám ponúka imunomodulácia perorálnymi autovakcínami? B056 Czirfuszová M., MUDr.
Výskyt rezistentných nozokomiálnych baktérií v ambulantnej praxi B057 Lacková D., RNDr., PhD.
Tuberkulóza, aktuálny problém B058 Zajacová, H., MVDr.
Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae - možnosti laboratórnej diagnostiky nimi spôsobených infekčných chorôb B001 Hučková, D., RNDr.
Čierny kašeľ (pertussis) - možnosti laboratórnej diagnostiky  B002 Hučková, D., RNDr.
Chlamydia trachomatis - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov  B003 Kopilcová, T., RNDr.
Lymská borelióza - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B004 Procházková, O., MUDr.
Močové infekcie získané v komunite a počas hospitalizácie - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B005 Perďochová, Ľ., RNDr.
Hemokultiváčné vyšetrenie pri septických stavoch - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B006 Perďochová, Ľ., RNDr.
Hemokultiváčné vyšetrenie pri bakteriálnej endokarditíde - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B007 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálne komplikácie v chirurgii, antibiotická profylaxia v chirurgii - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B008 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálne komplikácie v neurochirurgii - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B009 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálne komplikácie v kardiochirurgii a cievnej chirurgii - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B010 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálne komplikácie v ortopédii -  možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B011 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálne komplikácie v gynekológii - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B012 Longauerová, A., MUDr.
Stafylokoky rezistentné na meticilín, klinický význam, epidemiologický výskyt - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B013 Perďochová, Ľ., RNDr.
Bakteriálny zápal pľúc, bakteriálne komplikácie vírusových pneumónií - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B014 Bruckmayerová, D., MUDr.
Bakteriálne infekcie horných dýchacích ciest - odber biologického materiálu, laboratórna diagnostika a interpretácia výsledkov B015 Kuboňová, K., RNDr., CSc.
Stanovenie citlivosti na antimikrobiálne látky - možnosti laboratórnej diagnostiky a interpretácia B016 Krajčíková, A., MUDr.
Mechanizmy rezistencie závažných nozokomiálnych mikroroganizmov - kmeňov (zamerané na situáciu v zdravotníckom zariadení, pre ktoré je prednáška pripravená) B017 Nikš, M,. doc., MUDr., CSc. 
Baktérie produkujúce ESBL, problémové nemocničné kmene - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B018 Longauerová, A., MUDr.
Streptococcus pneumoniae - sérotypy a stav rezistencie kmeňov izolovaných pri invazívnych penumokokových infekciách - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B019 Perďochová, Ľ., RNDr.
Biologické a sociálne determinanty vzniku infekčných ochorení  B020 Štefanovič, J., prof., MUDr., DrSc.
Arcobacter sp., málo známy črevný patogén - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B021 Rovná, D., MUDr.
Bacillus cereus, pôvodca infekcií u ľudí - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B022 Pavlík, P., RNDr.
Mikroskopické vyšetrenie, jeho význam pri analýze vzoriek z dolných dýchacích ciest - interpretácia výsledkov B023 Bojňanský, J., RNDr.
Cystická fibróza - úskalia mikrobiologickej diagnostiky - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B024 Žáková, A., RNDr.
Helcococcus kunzii - možný pôvodca infekcií rán  B025 Sinajová, E., MUDr.
Ekologické pomery flóry mikroorganizmov v zažívacom systéme človeka B026 Štefanovič, J., prof., MUDr., DrSc.
Streptococcus pyogenes - rezistencia izolovaných kmeňov na antibiotiká  B027 Pavlík, P., RNDr.
Campylobacter jejuni - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov u pacientov s hnačkovým ochorením B028 Gottwaldová, B., RNDr.
Clostridium difficile - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov na dôkaz antigénu a toxínov B029 Beregházyová, E., RNDr.
Meticilín rezistentné kmene Staphylococcus aureus (MRSA) ich prevalencia u pacientov z komunity a hospitalizovaných v regióne južného Slovenska  B030 Lacková, D., RNDr., PhD.
Streptococcus agalactiae - nosičstvo u tehotných žien a riziko infekcie novorodencov - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B031 Gottwaldová, B., RNDr.
Infekcie dýchycieho systému - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B032 Sobotová, A., MUDr.
Infekcie reprodukčného a močového systému - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B033 Sobotová, A., MUDr.
Bakteriálne infekcie tráviaceho systému - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B034 Sobotová, A., MUDr.
Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B035 Kvaltýnová, Z., RNDr.
Lymská borelióza - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B036 Kvaltýnová, Z., RNDr.
Otitídy - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B037 Csölleyová, E., MUDr.
Citlivosti na antibiotiká - hodnotenie a interpretácia výsledkov pre ambulantnú prax B038 Perďochová, Ľ., RNDr.
Normálna bakteriálna flóra reprodukčného systému ženy z pohľadu mikrobiológie a imunológie  B039 Štefanovič, J., prof., MUDr., DrSc.
Neisseria gonorrhoeae - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B040 Pavlík, P., RNDr.
Inkcie reprodukčného systému - mikroskopické vyšetrenie a jeho miesto v ich diagnostike B041 Lacková, D., RNDr., PhD.
Autovakcíny a ich význam v imunomodulačnej liečbe B042 Štefanovič, J., prof., MUDr., DrSc.
Anaeróbne mikroorganizmy a ich vzťah k reprodukčnému systému ženy B043 Perďochová, Ľ., RNDr.
Kongenitálna listerióza – kazuistika  B044 Perďochová, Ľ., RNDr.
Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov B045 Csölleyová, E., MUDr.
Streptokoky a ich úloha v infekčných chorobách dýchacích ciest   B046 Kromerová, M., RNDr.
Autovakcíny a ich možnosti v klinickej praxi  B047 Czirfuszová, M., MUDr.
Multirezistentná tuberkulóza - mykobaktérie rezistentné na antibiotiká, aktuálna situácia v SR a vo svete B048 Zajacová, H,. MVDr.
Mykobakteriálne infekcie a ich vplyv na gastrointestinálny systém B049 Bojňanský, J., RNDr.
TBC pľúc, kazuistika ochorenia gravidnej ženy  B050 Zajacová, H,. MVDr.
Mimopľúcna TBC, kazuistika B051 Zajacová, H,. MVDr.

Virológia

Virológia
Názov Kód Prednášajúci
Má dospelý pacient poznať svoj sérostatus HBV,HCV a HIV, má ho poznať jeho lekár primárneho kontaktu? V033 Hučková, D., RNDr.
Novinky v diagnostike atypických pneumónií vyvolaných Mycoplasma pneumoniae V032 Štiglincová V., Mgr., Hučková, D., RNDr.
Moderné metódy diagnostiky syfilisu, interpretácia výsledkov získaných metódou enzýmovej imunoanalýzy V031 Kopilcová, T., RNDr., Hučková D., RNDr.
Lymská borelióza - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V030 Kollárová, K., RNDr.
Herpetické vírusy - infekcie u imunokompromitovaných pacientov - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V029 Hučková, D., RNDr.
Kedy indikovať metódy molekulárnej biológie (PCR) pri diagnostike infekčných ochorení V028 Kováč Ľ., RNDr., Hučková D., RNDr.
Lymská borelióza - novinky v diagnostike a terapii ochorenia V027 Kollárová K., RNDr, Hučková D., RNDr.
Význam diagnostiky CMV a testu avidity u gravídnych žien, premorenosť v regióne juhozápadného V026 Fekete V., RNDr., Procházková O., MUDr.
Herpetické vírusy s afinitou ku koži, možnosti diagnostiky a interpretácia výsledkov V021 Kopilcová, T., RNDr.
Akútna vírusová hepatitída C, komplikovaný priebeh, kazuistika V022 Miková, E., MUDr.
Hepatitída E, prečo na ňu myslieť aj v ambulantnej praxi V023 Štiglincová V., Mgr., Hučková, D., RNDr.
Protilátky v súvislosti s očkovaním, význam a možnosti stanovovania V024 Miková E., MUDr., Hučková, D., RNDr.
Vírusové hnačky, možnosti diagnostiky V025 Kopilcová T., RNDr., Hučková, D., RNDr.
ASLO a antiDNA-áza B v diagnostike následkov streptokokových infekcií V018 Procházková O., MUDr.
Chronická gastritída a Helicobacter pylori, možnosti diagnostiky a interpretácia výsledkov V019 Procházková O., MUDr.
Pertussis - možnosti laboratórnej diadnostiky a interpretácia výsledkov V020 Kollárová K.,RNDr.
Vrátil sa nám na Slovensko syfilis. Čo s tým? V015 Kopilcová, T., RNDr.
Treba myslieť na hepatitídu C aj v ambulanciach primárneho kontaktu? V016 Procházková O., MUDr.
Interpretácia laboratórneho nálezu pri infekcii EBV V017 Procházková O., MUDr.
Herpetické vírusy - infekcie imunokompromitovaných pacientov - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V001 Hučková, D., RNDr.
Infekčná mononukleóza - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V002 Hučková, D., RNDr.
Varicella zoster vírus so zameraním na neuroinfekcie - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V003 Kollárová, K., RNDr.
Vírusové hepatitídy A a B - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V004 Turanská, M., RNDr.
Virusy, priama a nepriama diagnostika a jej miesto v testovaní darcov tkanív a buniek V005 Turanská, M., RNDr.
Vírusová hepatitída B - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V006 Kováč, Ľ., RNDr.
BK vírus - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V007 Kováč, Ľ., RNDr.
Chrípka - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V008 Kopilcová, T., RNDr.
Vírusová hepatitída C - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V009 Kováč, Ľ., RNDr.
Intratekálna syntéza protilátok a ich dôkaz, priamy dôkaz pôvodcu pri neuroborelióze a herpetických neuroinfekciách V010 Hučková, D., RNDr.
Herpetické vírusy a urogenitálny systém - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V011 Kollárová, K., RNDr.
Infekčná mononukleóza - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V012 Kvaltýnová, Z., RNDr.
Rotavírusové gastroenteritídy - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov V013 Csölleyová, E., MUDr.

Mykológia

Mykológia
Názov Kód Prednášajúci
Aktuálna rezistencia kvasiniek voči ATM izolovaných zo vzoriek ambulantných pacientov M026 Pőczová M., RNDr., PhD.
Pľúcna aspergilóza M025 Gašpar M., MUDr.
Microsporum canis vláknitá mikroskopická huba a jej výskyt v rokoch 2008 až 2011 vo vzorkách biologického materiálu M023 Sládeková, M., RNDr.
Mykotické infekcie nôh, diagnostické možnosti a interpretácia nálezov M024 Pőczová M., RNDr., PhD.
Infekcie kože a sližníc spôsobené kvasinkami, ich výskyt v ambulantnej praxi, možnosti laboratórnej diagnostiky a interpretácia výsledkov M022 Pőczová M., RNDr., PhD.
Nález mykózy pri preventívnej prehliadke. Čo s ním? M021 Vörösová T., RNDr.
Mikroskopické huby - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M001 Lisalová, M., MUDr.
Mikroskopické huby a nimi spôsobené komplikácie u imunokompromitovaných pacientov (onkologické ochorenia a stavy po transplantáciách) - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M002 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Mykotické infekcie krvného prúdu - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M003 Lisalová, M., MUDr.
Mykotické infekcie reprodukčného systému - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M004 Pőczová, M., RNDr., PhD.
Mykotické infekcie kože a kožných adnex - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M005 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Mykotické infekcie dýchacích ciest - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M006 Lisalová, M., MUDr.
Infekcie vyvolané vláknitými hubami -  možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M007 Lisalová, M., MUDr.
Infekcie močového systému vyvolané kvasinkami - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M008 Pőczová, M., RNDr., PhD.
Mikroskopické huby - testovanie citlivosti na antimykotiká a interpretácia výsledkov M009 Lisalová, M., MUDr.
Infekcie spôsobené kvasinkami, ich riešenie v ambulantnej praxi - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M010 Lisalová, M., MUDr.
Kvasinkové infekcie urogenitálneho systému - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov M011 Pőczová, M., RNDr., PhD.
Scedosporium – univerzálny oportúnny patogén v mykológií M012 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Paecilomyces lilacinus - fungémie epidemického charakteru ňou vyvolané M013 Lisalová, M., MUDr.
Mikroskopické huby a pacienti s cystickou fibrózou M014 Pőczová, M., RNDr., PhD.
Kryptokoková meningitída - sekundárna infekcia u hematoonkologickej pacientky, kazuistika  M015 Sládeková, M., Mgr.
Zriedkaví pôvodcovia mykóz u pacientov v SR  M016 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Odber a transport biologických vzoriek na mykologické vyšetrenie pri suspektnej dermatomykóze  M017 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Dermatomykózy - mikroskopické a kultivačného vyšetrenia, interpretácia výsledkov M018 Volleková, A., doc., RNDr., CSc., mim. prof.
Antimykotiká  - možnosti vyšetrenia antifungálnej citlivosti izolátov húb in vitro  M019 Lisalová, M., MUDr.
Mykotické infekcie oka - možnosti laboratórnej diagnostiky M020 Lisalová, M., MUDr.

Parazitológia

Parazitológia
Názov Kód Prednášajúci
Echinokokóza, možnosti a limity laboratórnej diagnostiky P013 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Aktuálna situácia vo výskyte črevných parazitóz na Slovensku a výsledky od odborníkov P012 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD., Smolková K., MUDr.
Toxoplazmóza u transplantovaných pacientov P011 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Parazity u ľudí na území Slovenska P010 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Črevné parazitózy - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov P001 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Voľne žijúce meňavky a ich zdravotnícky význam - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov P002 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Importované parazitózy - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov P003 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Vplyv globálnych zmien na šírenie a prevalenciu parazitóz u nás P004 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike humánnych parazitóz P005 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Prínos antigénov v diagnostike parazitóz P006 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Toxoplazmóza v gravidite, preventívny program a výsledky jeho plnenia P007 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Možnosti a limitácie diagnostiky tkanivových helmintozoonóz (toxokaróza, echinokokóza, trichinelóza) P008 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.
Toxoplazmóza - diagnostika a interpretácia nálezov  P009 Ondriska, F., doc., RNDr., PhD.

Mikrobiológia

Mikrobiológia
Názov Kód Prednášajúci
Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy MB005 Nikš M., doc.
Hodnotenie a volenie ATB liečby podľa MIC MB004 Nikš M., doc.
Zmeny pomenovania mikroorganizmov MB003 Štefanovič J., prof., Hanzen J., MUDr.
Ako správne postupovať pri odbere biologických vzoriek pre analýzy v klinickej mikrobiológii MB002 Csölleyová E., MUDr.
STD infekcie - možnosti laboratórnej diagnostiky, odber biologického materiálu a interpretácia výsledkov virológie, sérológie a molekulárnej biológie MB001 Kopilcová, T., RNDr.
© HPL spol. s r.o. 2015