Názor právnika

Mgr. VojtkoJUDr. Karol Vojtko je právnikom našich laboratórií, ktorý svojím právnym vzdelaním a pohľadom dopĺňa vysokokvalifikovaný tím našich zdravotníckych pracovníkov. Právne vzdelanie získal absolvovaním Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odbornú prax nadobúdal pôsobením vo viacerých právnych oblastiach, pričom v súčasnosti pôsobí ako firemný právnik so zameraním sa na oblasť zdravotníckeho, obchodného a občianskeho práva s dôrazom na zmluvnú agendu.

Iné

© HPL spol. s r.o. 2015