Farmaceutické skúšanie


Základné všeobecné informácie

HPL spol. s r.o. pracovisko Komárno je autorizované laboratórium ŠÚKL pre kontrolu kvality farmaceutických výrobkov a surovín. Skúšky vykonávame na základe zmluvy alebo objednávky. Zákazník ich hradí podĺa aktuálne platného cenníka služieb.

Skúšky vykonávané  v súlade s aktuálne platným Európskym liekopisom :

 • kontrola sterility farmaceutických výrobkov, surovín, pomôcok a obalov,
 • kontrola sterility transfúznych prípravkov,
 • kontrola mikrobiologickej čistoty farmaceutických výrobkov a surovín,
 • kontrola mikrobiologickej čistoty aqua purificata,
 • kontrola mikrobiologickej čistoty vody pre dialýzu,
 • skúška integrity obalového materiálu,
 • účinnosť antimikrobiálnej konzervácie.

Odber a transport vzoriek zabezpečuje objednávateľ skúšky.

Časový rozsah skúšok:

 • kontrola sterility – 14 dní,
 • kontrola mikrobiologickej čistoty – 5 dní,
 • kontrola mikrobiologickej kvality čistenej vody – 5 dní,
 • skúška integrity obalového materiálu – 7dní,
 • účinnosť antimikrobiálnej konzervácie – 31 dní.

Expedícia výsledkov: deň po ukončení mikrobiologických skúšok.


Zoznam analýz poskytovaných pri farmaceutickom skúšaní

Farmaceutické skúšanie
Skúška integrity obalového materiálu
Skúška na mikrobiologickú čistotu – aqua purificata
Skúška na mikrobiologickú čistotu – liek, surovina na výrobu lieku
Skúška sterility – liek, surovina na výrobu lieku
Skúška sterility – transfúzny prípravok po reakcii
Skúška sterility – transfúzny prípravok
Skúška sterility – zdravotnícka pomôcka
Skúška sterility výrobku, lieku po viacnásobnom vpichu
Účinnosť antimikrobiálnej konzervácie – liek
© HPL spol. s r.o. 2015