Pokyny a informácie k odberu

Bakteriológia

Po odbere materiálu výterom alebo sterom tampónom je potrebné použiť transportné médium (AMIES) s aktívny uhlím alebo bez aktívneho uhlia (v konkrétnych prípadoch uvedených ďalej na príslušnom mieste). Transportné médium sa nepoužíva iba v špeciálnych prípadoch. Na nepoužívanie transportného média upozorňujeme vždy na príslušnom mieste.

Výter z tonzíl

Jedným detoxikovaným sterilným vatovým tampónom čo najdôkladnejšie otrieme povrch jednej a potom druhej mandle. Tampónom robíme súčasne tri pohyby:

1.  skrutkovito otáčame tampónom okolo jeho pozdĺžnej osi,

2.  posúvame tampón dopredu a dozadu,

3.  posúvame tampón zhora nadol po mandli.

Tampónom sa nesmieme dotknúť koreňa jazyka. U pacientov po tonzilektómii vykonávame výter zo zadnej steny faryngu. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z nazofaryngu

Odber vykonávame detoxikovaným sterilným vatovým tampónom na drôte, ktorého koniec po vytiahnutí ohneme o okraj skúmavky v dĺžke 2 až 4 cm do 90 až 110 uhla. Po stlačení jazyka špachtlou tampón zavedieme za zadný okraj mäkkého podnebia. Tampón otočíme nahor a vejárovitým pohybom otrieme sliznicu v klenbe nazofaryngu. Po vytiahnutí tampón opatrne zasunieme do skúmavky s transportným médiom (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z laryngu

Odber vykonávame detoxikovaným sterilným vatovým tampónom na drôte, ktorého koniec po vytiahnutí ohneme o okraj skúmavky v dĺžke 3 až 5 cm do 120 až 140° uhla. Po stlačení jazyka špachtľou tampón zavedieme do laryngu. Vyzveme pacienta, aby zakašľal a súčasne mu vejárovitým pohybom tampónu vytrieme laterálne sliznice laryngu. Po vytiahnutí tampón opatrne zasunieme do skúmavky s transportným médiom (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z nosa

Detoxikovaný sterilný vatový tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do dolného nosového priechodu po spodine nosovej dutiny. Po povytiahnutí zavedieme tampón nahor do prednej časti nosovej dutiny. V prípade potreby zvlhčíme tampón sterilným fyziologickým roztokom. Po odbere tampón vložíme do skúmavky s transportným médiom (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z vonkajšieho zvukovodu

Opatrným skrutkovitým pohybom zavádzame tenký sterilný vatový tampón do vonkajšieho zvukovodu. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Exsudát zo stredného ucha

Odber stredoušného exsudátu vykonáva lekár – špecialista .po paracentéze nasatím tekutiny do injekčnej striekačky alebo do tenkého sterilného vatového tampónu a vložením tampónu do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím).

Výter zo spojovkového vaku

Spojovkový vak vytrieme skrutkovitým pohybom detoxikovaným sterilným vatovým tampónom určeným pre oftalmológiu po odtiahnutí viečka od očnej gule. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výtery z pošvy, cervixu a pohlavných orgánov

Materiál zo zadnej pošvovej klenby alebo z vonkajšieho ústia krčka maternice odoberáme sterilným detoxikovaným vatovým tampónom za kontroly pošvovým zrkadlom. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES bez aktívneho uhlia), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter na mykoplazmy (M) a ureaplazmy (U) vykonáme sterilným detoxikovaným vatovým tampónom dodaným z laboratória spolu s transportným médiom určeným pre Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum. Tampón vytrepeme v priloženom transportnom médiu vo fľaštičke. Médium bez tampónu zasielame potom do laboratória. Tampón likvidujeme ako nebezpečný odpad.

Výter na Trichomonas vaginalis vykonávame sterilným detoxikovaným vatovým tampónom. Tampón po odbere z poševnej klemby vložíme do transportného média (AMIES bez aktívneho uhlia), ktoré ju súčasťou odberovej súpravy.

Sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopický preparát zasielame vždy pri podozrení na infekciu vyvolanú Neisseria gonorrhoeae.

Vagino-rektálny výter na skríning Streptococcus agalactiae (HSB)

Detoxikovaným sterilným vatovým tampónom za kontroly pošvovým zrkadlom odoberáme materiál z distálnej časti vagíny a potom tým istým tampónom urobíme výter z rekta. Tampón vložíme do transportného média (AMIES bez aktívneho uhlia), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z konečníka

Po stolici sterilný detoxikovaný vatový tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do konečníka tak ďaleko, aby sa povrch tampónu znečistil stolicou. Tampón z konečníka opatrne opäť skrutkovitým pohybom vytiahneme. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter z uretry

Odber vykonávame po očistení ústia uretry sterilnou gázou. Odber vykonáme sterilným detoxikovaným vatovým tampónom na paličke alebo detoxikovaným tampónom na drôte pomalým zasúvaním a otáčaním tampónu do hĺbky v distálnej časti močovej rúry (do 3 až 4 cm za ústie uretry). Pomalým otáčavým pohybom tampón vyberieme a vložíme do transportného média (AMIES bez aktívneho uhlia), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Výter na mykoplazmy (M) a ureaplazmy (U) vykonáme sterilným detoxikovaným vatovým tampónom dodaným z laboratória spolu s transportným médiom určeným pre Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum. Tampón po výtere vytrepeme v priloženom transportnom médiu vo fľaštičke. Médium bez tampónu zasielame potom do laboratória. Tampón likvidujeme ako nebezpečný odpad. Odber z močovej rúry sa vykonáva ráno pred prvým močením alebo minimálne štyri hodiny po poslednom močení.

Výter na Trichomonas vaginalis vykonávame sterilným detoxikovaným vatovým tampónom. Tampón po výtere z močovej rúry, kam sme ho zviedli skrutkovitým pohybom do distálen časti močovej rúry (3 až 4 cm za ústie rúry) a rovnakým pohybom sme ho z močovej rúry vybrali vložíme do transportného média (AMIES bez aktívneho uhlia) ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopický preparát zasielame vždy pri podozrení na infekciu vyvolanú Neisseria gonorrhoeae. Odporúčame zasielať sklíčko s náterom sekrétu na mikroskopické vyšetrenie aj pri podozrení na bakteriálnu vaginózu.

Ster z rany alebo povrchového defektu kože

Detoxikovaným sterilným vatovým tampónom otrieme miesto tkaniva zmeneného zápalom alebo spodinu rany po odstránení nekrotického tkaniva (rozhranie zdravého a zapáleného tkaniva). Pri rozsiahlejších ranách vykonáme niekoľko odberov súčasne na rôznych miestach. V prípade že má rana navalité okraje pokúsime sa výter urobiť z nich. Baktérie ktoré spôsobili infekciu sa vyskytujú na rozhraní zdravého a zápalom zmeneného, poškodeného tkaniva. Po odbere tampón vložíme do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím), ktoré je súčasťou odberovej súpravy.

Na žiadanke je potrebné bližšie špecifikovať miesto odberu (lokalizácie) a druh rany.

Spútum

Spútum odoberáme ráno pri prvej expektorácii. Pred odberom vzorky spúta si pacient dôkladne vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhlboka zakašle. Vykašľané spútum zachytíme do sterilnej polyetylénovej nádobky (spútovky).

Spútum odoberáme aj pri bronchoskopii alebo transtracheálnou punkciou a aspiráciou. Tento spôsob odberu je potrebné výrazne vyznačiť na žiadanke o vyšetrenie.

Bronchoalveolárna laváž

Zmes sekrétu s fyziologickým roztokom odsajeme a zasielame na vyšetrenie v sterilnej nádobke alebo skúmavke. Tento spôsob odberu výrazne označíme na žiadanke o vyšetrenie i skúmavke skratkou BAL.

Materiál na anaeróbnu kultiváciu

Tekutý materiál odoberáme a posielame prednostne v transportnej nádobke. Volíme nádobku s objemom čo najbližším množstvu odobratého biologického materiálu, aby materiál čo najviac vytlačil vzduch (kyslík) z nádobky, alebo materiál umiestnime v hemokultivačnej nádobke určenej pre anaeróbnu kultiváciu. V prípade, že takúto nádobku nemáme k dispozícii, môžeme materiál zaslať v injekčnej striekačke, z ktorej po nabratí materiálu vytlačíme vzduch a koniec ihly zapichneme do gumovej (nie korkovej) zátky a prelepíme leukoplastom aby zátka pri transporte neodpadla. Tento spôsob transportu je málo vhodný, najmenej bezpečný a považovaný za archaický.

Časti tkanív a orgánov posielame v skúmavkách rýchlym transportom do laboratória aj mimo štandardné termíny zvozu biologického materiálu.

Výtery na sterilných detoxikovaných vatových tampónoch umiestnime okamžite po odbere do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím) ktoré je súčasťou odberovej súpravy. Skúmavka má zúžený priestor tesne nad transportným médiom. Tým je zmenšená plocha povrchu média, cez ktorú je odobratý materiál v styku so vzdušným kyslíkom. (Amiesovo médium je osmoticky neutrálne bez možnosti pomnoženia sa mikroorganizmov počas transportu, aktívne uhlie viaže splodiny metabolizmu baktérií a prípadne zbytky ATB).

Stolica na Salmonella typhi (nosičstvo na salmonely všeobecne)

Pri podozrení na nosičstvo salmonel odoberáme do nádobky so širokým hrdlom druhú stolicu po podaní 1 lyžičky síranu horečnatého v 1,5 dcl vody. Stolica obsahuje baktérie vypudené zo žlčových ciest. Odber sa môže opakovať v prípade negatívneho výsledku kultivácie po 3 až 5 dňoch.

Stolica na dokaz antigénu a toxínov A a B Clostridium difficile

Pri hnačkových ochoreniach, niekedy s krvou v stolici s výraznými bolesťami brucha, a pri podozrení na pseudomembranóznu enterokolitídu, odoberieme do sterilnej nádoby vzorku stolice o objeme 1 až 3 ml. Vzorku odošleme do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť antigénu a toxínov A a B produkovaných toxigénnym kmeňom Clostridium difficile. V prípade, že stolicu nemôžeme ihneď odoslať do laboratória, musíme vzorku uskladniť v chladničke pri teplote +4 až +8 ºC. Neposielame výter z rekta, ktorý je na analýzu nevhodný.

Stolica na dôkaz antigénu Campylobacter spp.

Kampylobakterióza je hnačkové ochorenie s obrazom prudkej hnačky, spočiatku vodnatej, neskôr s prímesou hlienu a krvi, s kŕčovitými bolesťami brucha, zvýšenou teplotou, s bolesťou hlavy a svalov, niekedy aj so zvracaním. Pri takýchto príznakoch odoberáme do sterilnej nádobky vzorku stolice o objeme 1 až 3 ml a odošleme ju do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť antigénu Campylobacter spp.. V prípade, že stolicu nemôžeme ihneď odoslať do laboratória, musíme vzorku uskladniť v chladničke pri teplote +4 až +8 ºC najviac na jeden deň. Na dôkaz antigénu neposielame výter z rekta, ktorý je na analýzu nevhodný. Okrem dôkazu antigénu požiadame aj o kultivačné vyšetrenie nakoľko stanovenie citlivosti Campylobacter spp. na antibiotiká je možné iba pri kultivačnom vyšetrení. Dôkaz antigénu je vhodný i na odhalenie infikovaných kontaktov.

Stolica na dôkaz antigénu Yersinia enterocolitica

Yersinióza je hnačkovité ochorenie pod obrazom gastroenteritídy spojenej so silnou hnačkou a/alebo zvracaním, často je sprevádzaná bolesťami brucha a horúčkou. Infekcia môže svojimi príznakmi pripomínať apendicitídu a lymfadenitídu. Pri takýchto príznakoch odoberáme do sterilnej nádobky vzorku stolice o objeme 1 až 3 ml a odošleme ju do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť antigénu Yersinia enterocolitica. V prípade, že stolicu nemôžeme ihneď odoslať do laboratória, musíme vzorku uskladniť v chladničke pri teplote +4 až +8 ºC najviac na jeden deň. Neposielame výter z rekta, výter je na analýzu antigénu nevhodný. Okrem dôkazu antigénu požiadame aj o kultivačné vyšetrenie nakoľko stanovenie citlivosti Yersinia enterocolitica na antibiotiká je možné iba pri kultivačnom vyšetrení. Dôkaz antigénu je vhodný i na odhalenie infikovaných kontaktov.

Stolica na dôkaz antigénu Shigella spp.

Šigelóza (dyzentéria) je hnačkovité ochorenie pod obrazom bežných ale aj veľmi ťažkých hnačkových ochorení. Ochorenie začína horúčkou, bolesťami brucha a hnačkami spočiatku kašovitými, neskôr sú vodnaté s prímesou hlienu, prípadne krvi. Postupne sa objavujú kŕče a bolestivé nutkanie na stolicu (tenezmus) niekoľkokrát denne (i viac ako 10x). Pri takýchto príznakoch odoberáme do sterilnej nádobky vzorku stolice o objeme 1 až 3 ml a odošleme ju do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť antigénu Shigella spp. V prípade, že stolicu nemôžeme ihneď odoslať do laboratória, musíme vzorku uskladniť v chladničke pri teplote +4 až +8 ºC najviac na jeden deň. Nikdy neposielame výter z rekta, výter je na analýzu nevhodný. Okrem dôkazu antigénu požiadame aj o kultivačné vyšetrenie nakoľko stanovenie citlivosti Shigella spp. na antibiotiká je možné iba pri kultivačnom vyšetrení. Vzorku na kultiváciu neukladáme do chladničky. Preto ak nemôžeme vzorku poslať okamžite musíme poslať dve vzorky. Jednu na kultiváciu, skladujeme ju mimo chladničku pri teplote okolo +20°C a druhú vzorku na dôkaz antigénu ktorú skladujeme pri uvedenej telote +4 až +8°C. Dôkaz antigénu je vhodný i na odhalenie infikovaných kontaktov.

Stolica na dôkaz antigénu Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je príčinou väčšiny vredov duodena (až 90 %) a vredov žalúdka (až 80 %). Na dôkaz antigénu H. pylori odoberáme do sterilnej nádobky vzorku stolice o objeme 1 až 3 ml a odošleme ju do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť antigénu. Stolica nesmie byť vodnatá alebo odobratá pri hnačke. V prípade, že stolicu nemôžeme ihneď odoslať do laboratória, musíme vzorku uskladniť v chladničke pri teplote +4 až +8 ºC najviac na jeden deň. Nikdy neposielame výter z rekta, výter je na analýzu nevhodný.

Moč

Štandardnou vzorkou je necievkovaný moč odobratý do sterilnej skúmavky alebo do 50 ml kónického kontajnera. Moč sa vyšetruje kvantitatívnymi metódami. Zisťuje sa počet mikroorganizmov v 1 ml moču (kvantitatívna bakteriúria) zo stredného prúdu moču. Stredný prúd je moč, ktorý vyteká z močovej rúry po vymočení asi jednej tretiny objemu moča v močovom mechúre.

Odoberáme prvý ranný moč. Pred odberom si muž po stiahnutí predkožky umyje glans penis mydlom a vodou. Žena si po oddialení lábií umyje vonkajší genitál gázou namočenou v mydlovej vode, pričom stiera povrch sliznice spredu dozadu. Postup opakuje ďalšou gázou a nakoniec si genitál opláchne vlažnou vodou. Do sterilnej nádobky so širokým hrdlom (kontajner 50 ml) zachytíme stredný prúd moču v množstve 10 až 20 ml. U veľmi malých detí treba vyvolať reflex na spontánne močenie (Perezov reflex). Na odber u detí možeme použiť sterilné plastové vrecko, ktoré pripevníme na genitálie po ich predchádzajúcom umytí mydlom a vodou. Vrecko odstránime ihneď po vymočení. Ak nedôjde k vymočeniu počas 30 minút, opakujeme celý postup s novým vreckom.

Cievkovaný moč odoberáme pri jednorazovom cievkovaní močového mechúra alebo z permanentného novozavedeného katétra (odber musíme vykonať ihneď). Pri jednorazovom cievkovaní odoberáme moč po vyprázdnení asi jednej tretiny predpokladaného objemu močového mechúra (analógia stredného prúdu). Pri permanentnej cievke odoberáme moč po dôkladnej dezinfekcii vonkajšieho ústia cievky 70 % etanolom a odtečení aspoň 5 ml moču.

Moč odobratý suprapubickou punkciou výrazne označíme na skúmavke i na žiadanke. Takto získaný moč urýchlene transportujeme do laboratória v sterilnej skúmavke.

Moč do súpravy Uricult

Odber moča do súpravy URICULT (rôzny výrobcovia, rovnaký princíp) neodporúčame pre vysoké náklady odoberajúceho zdravotníckeho zariadenia  a nemožnosť vykonať testy kvantitatívnymi metódami v laboratóriu.

Po príprave rovnakej ako je uvedené v časti 1.7.22 pre odber moču, zachytíme stredný prúd moču do nádobky Uricult. Do moču ponoríme asi na 1 minútu nosič s kultivačnými pôdami. Moč z nádobky vylejeme. Nádobku uzavrieme, označíme a odošleme do laboratória.

Krv na vyšetrenie bakteriémie (hemokultúra)

Baktérie sa z ložiska v ľudskom organizme vyplavujú do krvného obehu asi jednu hodinu pred začiatkom triašky a zvyšovaním teploty. Kontinuálna bakteriémia je charakteristická pre bakteriálnu endokarditídu a intravaskulárne ložiská infekcie. Na odbery sú k dispozícii rôzne odberové nádobky podľa predpokladaného pôvodcu infekcie. Kožu v mieste vpichu dezinfikujeme dezinfekčným prostriedkom schváleným ŠÚKL na tento účel, ktorý musí byť v súlade s odporúčaním výrobcu odberovej nádobky. Po odtrhnutí krytu uzáveru na odberovej nádobke dezinfikujeme povrch gumovej zátky rovnakým prípravkom, akým sme dezinfikovali miesto vpichu. Detoxikovaným sterilným vatovým tampónom urobíme v mieste vpichu ster z kože, ktorý zasielame spolu s hemokultúrou do laboratória. Odoberieme vzorku krvi, vymeníme ihlu na striekačke a jej obsah vytlačíme do hemokultivačnej nádobky. Po odbere nádobku s obsahom silne trasieme asi 3 minúty, aby sa krv nezrazila. Ak to stav pacienta dovoľuje, odoberieme naraz dve vzorky, každú z iného odberového miesta, čo výrazne vyznačíme na nádobke a na žiadanke. V prípade podozrenia na bakteriémiu vyvolanú anaeróbnymi mikroorganizmami použijeme aj nádobku na hemokultiváciu anaeróbnych mikroorganizmov. V prípade podozrenia na mykotickú infekciu použijeme nádobku na hemokultiváciu mikroskopických húb. Odbery vzoriek robíme podľa teplotnej krivky. Maximálny výskyt baktérií v krvnom obehu je asi hodinu pred nástupom triašky. Triaška vzniká ako reakcia na uvoľnené toxíny z bakteriálnych buniek ničených imunitným systémom pacienta. Odber vzoriek počas triašky nie je kontraindikovaný. Do každej hemokultivačnej nádoby odoberáme vzorku krvi podľa odporúčaní výrobcu spravidla v objeme 10 ml. Prvú vzorku krvi odoberieme na začiatku stúpania teploty. Najvhodnejší je odber 1 hodinu pred očakávaným maximálnym vzostupom teploty. Druhú vzorku krvi odoberieme po hodine. Ak sa začala antibakteriálna terapia, odoberáme krv pred pravidelnou dávkou antibakteriálneho lieku. Zásady odberu u malých detí sú tie isté ako u dospelých. U dojčiat prvý deň odoberieme do odberovej nádobky 2 vzorky asi po 1 ml krvi. Ak je možný odber iba menšieho množstva krvi ako odporúča výrobca hemokultivačných nádobiek vyznačíme túto skutočnosť výrazne na žiadanke. Nádobky so vzorkami krvi skladujeme do transportu do laboratória pri izbovej teplote. Vzorky krvi v laboratóriu kultivujeme minimálne 5 dní, pri podozrení na mykotickú infekciu 14 dní. Pozitívny výsledok, izoláciu a identifikáciu bakteriálneho kmeňa a jeho antibiotikogram hlási laboratórium odosielateľovi telefonicky okamžite po získaní výsledkov.

Materiál pri suspektnej prenatálnej alebo perinatálnej infekcii

Pri podozrení na bakteriálnu infekciu v súvislosti s tehotnosťou alebo pôrodom môžeme zasielať na vyšetrenie rôzne materiály od matky aj novorodenca. U matky výtery z cervixu, z vagíny, excízie z placenty. U novorodenca smolku alebo výter z rekta, výter z nosa, dutiny ústnej, spojoviek, ucha, ster z podpazušia, z kýpťa pupočníka ak máme podozrenie na intrauterinnú infekciu novorodenca, plodovej vody alebo plodových obalov. Stery a výtery vykonávame sterilným detoxikovaným vatovým tampónom vloženým po odbere do transportného média (AMIES) ktoré je súčasťou odberovej nádobky. Nezrazenú pupočníkovú krv novorodenca odoberáme v množstve 1 až 3 ml na hemokultiváciu, zrazenú na sérologické vyšetrenia. Iný materiál odoberáme podľa lokalizácie chorobných príznakov (likvor, obsah pustúl a iné). Pri výtere z vagíny a cervixu používame transportné médium (AMIES) bez aktívneho uhlia, v ostatných prípadoch s aktívnym uhlím.

Hnis, punktáty a exsudáty

Odber robíme punkčnou ihlou. Poslednú porciu vzorky zachytíme (ak tekutinu necháme voľne vytekať – odkvapkávať) do sterilnej skúmavky alebo vložíme (obsah striekačky ktorou sme tekutinu získali) do sterilnej skúmavky alebo hemokultivačnej nádobky. Odber hnisu vytekajúceho okamžite po incízii pod tlakom je nevhodný nakoľko pre vysokú koncentráciu enzýmov v tekutine sa v ňom patogénne baktérie spravidla nenachádzajú. Patogénne baktérie sa nachádzajú na rozhraní zdravého a poškodeného tkaniva. Ak je materiál hustý, naberáme ho sterilným detoxikovaným vatovým tampónom po incízii výterom – sterom zo steny dutiny abscesu a umiestňujeme tampón do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím) ktoré je súčasťou odberovej súpravy. Odber hnisu a exsudátov tam, kde je zavedená drenáž, vykonáme tak, že voľný koniec drénu pred odberom dezinfikujeme 70 % etylalkoholom. Potom prvú časť hnisu necháme odtiecť alebo odoberieme injekčnou striekačkou. Na vyšetrenie posielame až ďalšiu časť hnisu, buď na tampóne v transportnom médiu (AMIES s aktívnym uhlím) alebo v sterilnej skúmavke. Pre anaeróbnu kultiváciu je vhodnejší odber na tampóne v transportnom médiu (AMIES s aktívnym uhlím).

Likvor na kultivačné vyšetrenie

Lumbálnou punkciou prísne asepticky napichneme štandardným spôsobom miechový kanál a z punkčnej ihly necháme samovoľne (nie nasávaním injekčnou striekačkou) odkvapkať do sterilnej skúmavky likvor v množstve minimálne 1 ml (zásadne nesmieme likvor do sterilnej striekačky odoberať pod tlakom). Po odbere sterilnú skúmavku s materiálom okamžite doručíme do laboratória. V prípade, že nemôžeme likvor doručiť do laboratória okamžite, uskladníme ho pri izbovej teplote na tmavom mieste. Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky. Likvor musí byť v laboratóriu spracovaný do 2 hodín po odbere. Likvor doručený po viac ako 2 hodinách po odbere je na analýzu menej vhodný. Klesá pravdepodobnosť izolácie pôvodcu infekcie najmä ak je infekcia spôsobená kmeňom Neisseria meningitidis. Analýza antigénov baktérií nie je tak zásadne ohrozená ako mikroskopický a kultivačný dôkaz. Likvor v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu môžeme umiestniť do hemokultivačnej nádobky. Takto umiestnený likvor je potrebné doručiť do laboratória čo najskôr a už nie je možné vyšetriť ho mikroskopicky ani na bakteriálne antigény. Odber likvoru môže vykonávať iba skúsený odborník vedomý si všetkých rizík a komplikácií, ktoré môžu nastať.

Pitevný materiál na kultivačné mikrobiologické vyšetrenie

Vyšetrenie slúži na dôkaz prítomnosti patogénnych baktérií a mikroskopických húb v biologickej vzorke. Umožňuje potvrdiť alebo vylúčiť hypotézu o infekčnej etiológii príčiny smrti potvrdením diagnózy. Materiál sa odoberá zásadne sterilnými nástrojmi čo najskôr po smrti. Tkanivá sa vkladajú do sterilných nádobiek. Stery z povrchov vnútorných orgánov alebo z tkanív sa vkladajú do transportného média (AMIES s aktívnym uhlím),ktoré je súčasťou odberovej súpravy. Tekutý materiál sa umiestňuje do sterilnej skúmavky vhodnej objemom aby v skúmavke pri podozrení na anaeróbne baktérie bolo čo najmenej vzduchu. Vzorky sa transportujú do laboratória, kde majú byť spracované do dvoch hodín od odberu. Ak to nie je možné vzorky sa uskladňujú v chladničke pri teplote 2 až 8 ºC po nevyhnutnú dobu.

Mykobakteriológia

Spútum

Odoberáme nalačno (pacient pred odberom neje a nepije). Objem spúta má byť 2 až 5 ml. Ak pacient neexpektoruje, je vhodné získať indukované spútum po inhalácii vlažného soľného roztoku. Túto skutočnosť je potrebné uviesť na žiadanke.

Moč

Odoberáme zo stredného prúdu moča pri prvom rannom močení v množstve 15 až 20 ml. Podrobná informácia o odbere je v časti 2.1.1. Mikroskopické vyšetrenie.

Hnis, výtery a stery z hnisavých procesov

Hnis odoberáme za aseptických podmienok do sterilného kontajnera , alebo výterom prípadne sterom sterilným detoxikovaným vatovým tampónom na drôte vloženom do sterilnej skúmavky bez transportného média. Skúmavku s tampónom dodá na vyžiadanie laboratórium.

Likvor, pleurálne výpotky a punktáty

Odoberáme asepticky do sterilného kontajnera v množstve 2 až 5 ml.

Žalúdočná šťava

Odoberáme do sterilného kontajnera v množstve 10 až 15 ml. Odber je vhodný pre deti v dojčenskom veku, ktoré neexpektorujú spútum ale prehĺtajú hlieny vylučované z dýchacieho systému.

Bioptický a pitevný materiál

Získavame oddelením časti tkaniva pri biopsii, operácii alebo pri pitve. Časť tkaniva vo veľkosti okolo 2 cm3 sa odoberá do sterilného kontajnera bez pridania fixačnej tekutiny, pridanie fixačnej tekutiny znemožní analýzu.

Laryngeálne výtery

Odoberáme detoxikovaným sterilným vatovým tampónom na drôte ktorý sa pred odberom navlhčí sterilným fyziologickým roztokom. Tampón sa po odbere vloží do sterilnej skúmavky bez transportného média. Vatový tampón sa pri odbere vsunie za epiglotis nad vchod do laryngu. Pacient je vyzvaný aby zakašľal. Pri zakašľaní pacienta sa na tampóne zachytí infekčný aerosól s mykobaktériami. Tento odber sa vykonáva tak, že sa personál chráni štítom proti vdýchnutiu kvapôčiek, ktoré pri kašli vznikli a boli rozptýlené do priestoru.

Laváže, výplachy

Materiál z laváží a výplachov získavame po instilácii vlažného fyziologického roztoku do hrtana, prípadne do bronchu pri bronchoskopii. Je to najvhodnejší materiál pre diferenciálnu diagnostiku pľúcnych procesov podozrivých na prítomnosť mykobaktérií.

Mykológia

Odber biologického materiálu na vyšetrenie prítomnosti vláknitých húb

Na mykologické vyšetrenie zasielame do mykologického laboratória osobitnú vzorku Spôsob spracovania biologických vzoriek v mykologickom laboratóriu je iný ako v bakteriologickom laboratóriu a preto až na výnimky nie je možné vzorky spracované pre bakteriologické vyšetrenie použiť aj na vyšetrenie mykologické.

Odber a podmienky transportu sú rovnaké ako pre vzorky na bakteriologické vyšetrenie. Na žiadanke vyznačíme požadované mykologické vyšetrenie označením KVASINKY.

Odber biologickej vzorky (šupiny) na dôkaz lipofilných kvasiniek je podobný ako pri podozrení na dermatofytózu, ale ložisko pred odberom neodmasťujeme etanolom. Vzorku treba doručiť do 24 hod. po odbere.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie pri podozrení na infekcie vyvolané vláknitými hubami

Do mykologického laboratória zasielame samostatnú vzorku (spútum, BAL, hnis, operačný materiál, bioptické vzorky a pod.). Spôsob spracovania biologických vzoriek v mykologickom laboratóriu je iný ako v bakteriologickom laboratóriu a preto až na výnimky nie je možné vzorky spracované pre bakteriologické vyšetrenie použiť aj na vyšetrenie mykologické.

Odber a podmienky transportu sú rovnaké ako pre vzorky na bakteriologické vyšetrenie, na žiadanke vyznačíme požadované mykologické vyšetrenie: VLÁKNITÉ HUBY.

Vzorku na mykologické vyšetrenie pri podozrení na vláknité huby zasielame samostatne pre mykologickú ananlýzu, aby sme zvýšili pravdpodobnosť izolácie pôvodcu infekcie. Nie je vhodné, aby sme zasielali jednu vzorku súčasne na bakteriologické aj mykologické vyšetrenie.

Odber nechtov a šupín na mykologické vyšetrenie

Kožné šupiny odoberáme zoškrabaním sterilným skalpelom po predchádzajúcom odmastení ložiska 70 % alkoholom do sterilnej skúmavky. Materiál odoberáme z okrajov ložiska na rozhraní zdravého a chorobne zmeneného tkaniva, kde predpokladáme najväčší počet životaschopných elementov húb. Nechty odstrihnuté nožničkami sú pre analýzu veľi tažko použiteľné, až nevhodné.

Vlasy a chlpy odoberáme epilačnou pinzetou. Odoberáme predovšetkým zmenené zvyšky a kýpte po odlomených vlasoch a chlpoch. Pri podozrení na infekciu dermatofytmi sa snažíme odobrať folikulárnu časť vlasov. Odber strihaním vlasov nožnicami nad úrovňou pokožky je nevhodný a bezcenný, tento odber vzorky nevykonávame. Najvhodnejším miestom na získanie bazálnych častíc vlasov sú okraje lézií. Vždy berieme na vyšetrenie aj šupinky z lézií.

Pri onychomykózach musíme získať častice z vnútornej steny nechtovej platničky súvisiacej s nechtovým lôžkom. Na vyšetrenie sú najlepšie častice podnechtových hyperkeratóz. Odber z povrchu nechtu má význam len pri tzv. „bielej povrchovej onychomykóze“. Po dôkladnom očistení nechtovej platničky 70 % alkoholom odstrihneme distálny okraj nechta (túto časť nechta na analýzu neposielame) a odstránime detritus, ktorý je zachytený pod voľnou časťou nechtovej platničky (kultivácia tohto materiálu, obsahujúca predovšetkým baktérie a hubové saprofyty, nie je vhodná a vedie často k nežiaducim kontamináciám a k falošným výsledkom). Potom sterilným skalpelom alebo malou sterilnou kyretou zoškrabeme keratínovú hmotu z dostupnej vnútornej časti nechtovej platničky ktorá zostala po odstrihnutí nechta na svojom mieste a je na rozhraní chorej a zdravej časti nechta.

Materiál odoberáme tak, aby zostal v suchom stave. Takto odobratý materiál je použiteľný na spracovanie aj po viacerých dňoch. Ak je materiál vlhký, môže byť rýchlo znehodnotený kontamináciou klíčiacich a rýchlo rastúcich saprofytických plesní a baktérií. Ak je materiál vlhký, treba ho bezodkladne doručiť do laboratória na spracovanie v deň odberu.

Pokiaľ boli prejavy dermatomykóz ošetrené lokálnymi antimykotikami, je potrebné po ich dôkladnom očistení s odberom počkať 10 až 35 dní.

Pri onychomykózach liečených perorálnymi antimykotikami je kontrolné vyšetrenie vhodné s časovým odstupom 6 týždňov až 3 mesiace po ukončení liečby.

Odber materiálu na kultivačné vyšetrenie mikroskopických húb z vonkajšieho prostredia

Vyšetrenia robíme len po dohovore s vedúcim oddelenia (alebo zástupcom vedúceho) mykológie a po poučení o spôsobe odberu materiálu.

Virológia, sérológia a molekulárna biológia

Krv na nepriamu diagnostiku (sérologické vyšetrenie)

Krv odoberáme asepticky v množstve 5 až 7 ml z vena cubiti do odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi s aktivátorom zrážania. Kontaminované sérum sa na vyšetrenie nemôže použiť, preto zásadne odoberáme krv asepticky. Odobratú krv môžeme do 2 hod. po odbere uschovávať pri teplote 18 až 25˚C (izbová teplota), ak je potrebný dlhší čas, musíme vzorku skladovať aj transportovať pri teplote 2 až 8 ºC (chladničková teplota). Pokiaľ je čas transportu vzorky do laboratória dlhší ako 24 hod., musí byť sérum oddelené od krvných elementov (krvného koláča) a zasielame do laboratória iba asepticky odobraté sérum. Sérum uskladňujeme do transportu pri teplote 2 až 8 ºC, a to najdlhšie 2 dni, potom ho musíme zamraziť pri teplote -18°C až -24°C (v takom prípade na žiadanke uvedieme, že materiál bol zmrazený a dátum zmrazenia). Sérum musí byť do laboratória prepravované zmrazené. Opakované zmrazenie séra po rozmrazení je neprípustné.

Stolica na dôkaz antigénov rotavírusov, adenovírusov, norovírusov a astrovírusov

Odoberáme 1 až 2 ml alebo 1 až 2 g stolice. Maximálne vylučovanie norovírusov je na 1. až 3. deň od objavenia sa príznakov (hnačka, zvracanie).Pri rotavírusoch nastáva na 3. až 5. deň od objavenia sa príznakov, pri adenovírusoch na 3. až 13. deň. Pri astrovírusoch je maximálne vylučovanie vírusov jeden deň pred objavením sa hnačky až niekoľko dní po jej skončení. Vzorku uskladňujeme pri teplote 2 až 8 °C. Optimálne je vyšetrenie do 6 hod. od odberu, najneskôr do 72 hod. Ak je potrebný dlhší čas do vyšetrenia materiálu, skladujeme vzorku pri teplote -18°C až -24°C.

Biologický materiál na respiračné vírusy – RSV, Influenza A a B, adenovírusy

Odporúčaným biologickým materiálom sú nazofaryngeálne sekréty, výplachy, resp. aspiráty. Odoberaná tekutina nesmie obsahovať formaldehyd, ani jeho deriváty. Výrobca diagnostických súprav neodporúča výter z nosa ako vhodný materiál na vyšetrenie a negarantuje pri ňom rovnakú presnosť výsledku ako pri výplachoch. Vyšetrovanie spúta neodporúča vôbec.

Materiál po odbere ihneď odosielame do laboratória, má byť doručený a spracovaný do 2 hodín od odberu. V nutnom prípade ho možno uskladniť pri 2 až 8 °C do 24 hod., ak je potrebné vzorky skladovať dlhšie je potrebné ich zmraziť pri teplote -18°C až -24°C.

Vzorky na vyšetrenie metódou PCR

Krv odoberáme asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve podľa druhu skúmavky, podrobnejšie informácie sú uvedené na www.hpl.sk. Používame zásadne komerčne vyrábané skúmavky, v prípade potreby si ich môžete vyžiadať v laboratóriu.

Likvor, BAL, plazmu, punktáty, očnú tekutina odoberáme do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 až 1 ml.

Stery odoberáme sterilným dakrónovým tampónom určeným na stery pre PCR. do sterilnej skúmavky bez transportného média. Klasické detoxikované tampóny nie sú vhodné.

Tkanivá (1 mm3) odoberáme do prázdnej sterilnej skúmavky.

Moč odoberáme v množstve 10 až 15 ml (pre vyšetrenie Chlamydia trachomatis minimálne 10 ml, alebo odber do špeciálnej odberovej skúmavky) do sterilnej skúmavky.

Odbery vykonávame asepticky. Vzorky ihneď zašleme do laboratória, uchovávame a transportujeme ich pri teplote 2 až 8 ºC (najneskôr do 6 hod. po odbere). V prípade transportu trvajúceho dlhšie vzorky zmrazíme pri teplote -18°C až -24°C. Pri tejto teplote potom transportujeme materiál aj do laboratória. Na žiadanke vyznačíme, že vzorky boli zmrazené a uvedieme aj dátum zmrazenia.

Biologický materiál na Chlamydia trachomatis, DNA metódou PCR

Pri odbere vzoriek dodržiavame zásady aseptického odberu. Odoberáme materiál sterilným dakrónovým tampónom do sterilnej skúmavky bez kultivačného média, alebo s kultivačným médiom ak je určené špeciálne na požadovanú analýzu a bolo dodané z laboratória. Telesné tekutiny odoberáme do prázdnej sterilnej skúmavky. Vzorky uchovávané pri teplote 2 až 8 °C treba doručiť do laboratória do 24 hod. po odbere. V prípade transportu trvajúceho dlhšie vzorky zmrazíme pri teplote -18°C až -24°C. Pri tejto teplote potom vzorky uchovávame a transportujeme do laboratória mrazené.

Ster z cervixu:

Pri odbere vzorky je potrebné odstrániť hlienovú zátku z cervixu, čo sa môžeme urobiť bežným vatovým tampónom. Potom použijeme dakrónový tampón, pričom výter získame rotáciou v krčku maternice počas 10 až 30 sekúnd, aby sme odobrali čo najviac bunkového materiálu (epitélií). Pri odbere sa tampón nesmieme dotýkať steny pošvy. Nie je vhodné na odber použiť bežný tampón s transportným médiom určeným pre bakteriológiu. Optimálne je odber vykonať špeciálnou odberovou súpravou obsahujúcou tampón na odstránenie hlienovej zátky z cervixu, tampón na samotný ster a skúmavku so stabilizačným tekutým transportným médiom. Pri infekcii ženského urogenitálneho traktu je často vhodné odoslať na vyšetrenie ster z cervixu spolu so sterom z uretry (2 odberové tampóny. V laboratóriu sa potom podľa požiadavky lekára buď oba materiály zmiešajú a vyšetria spolu v rámci 1 PCR, alebo každý osobitne).

Ster z uretry:

Pacient nesmie pred odberom minimálne 2 hodiny močiť. Ideálny je odber ráno pred vymočením. Odber vzoriek z uretry vykonávame skrutkovitým pohybom špeciálnym dakronovým tampónom, ktorý vsunieme do močovej rúry do hĺbky 3 až 4 cm a rotujeme ním 2 až 3 sekundy. Tampóny pre uretru sú tenké na hliníkovom drôte, nepoužívame tampóny na plastovej tyčinke.

Ejakulát:

Na vyšetrenie je potrebné odoslať vzorku získanú masážou v minimálnom objeme 1 ml.

Moč:

Pre vyšetrenie na Chlamydia trachomatis (a súčasne aj na Neisseria gonorhoeae) pacient nesmie pred odberom močiť najmenej 2 hodiny. Ideálna je vzorka prvého ranného moču, jeho prvá porcia, ktorá obsahuje najviac epiteliálnych buniek z močovej rúry. Moč zasielame do laboratória v minimálnom objeme 10 ml. Moč zasielame v sterilnej skúmavke s kónickým dnom o objeme skúmavky 50 ml.

Výter zo spojovkového vaku:

Pre dôkaz očnej formy infekcie Chlamydia trachomatis odoberáme tekutinu alebo výter zo spojovkového vaku, prípadne ster z rohovky. Ak je to nutné, sterilným tampónom očistíme okolie oka, neodstránime však materiál priamo zo spojovky. Ak sú zasiahnuté obidve spojovky, materiál odoberáme najprv z menej postihnutého oka. Materiál odoberáme v poradí: dolná spojovka, horná spojovka.

Biologický materiál na Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae, DNA metódou PCR

Pre detekciu Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae odoberáme vzorky spúta, BAL, výtery nazofaryngu, výtery nosovej sliznice, tkanivo, veľmi informatívne je tiež vyšetrenie vzorky periférnej krvi (chlamýdie sa vyskytujú pri infekciách v periférnej krvi). Synoviálnu tekutinu odoberáme u pacientov s artritídou.

Odber všetkých typov vzoriek okrem krvi:

Vzorky odoberáme do sterilnej skúmavky bez transportného média a materiál doručíme do laboratória do 12 hodín od odberu pri teplote +4 ºC. Vzorky telových tekutín odoberáme v množstve 1 až 2 ml; ster alebo výter na dakrónovom sterilnom tampóne. Odber robíme tampónom bez transportného média

Odber krvi:

Vzorku periférnej krvi odoberáme do EDTA (nesmie byť zrazená) a doručíme ju do laboratória pri teplote +4 °C do 24 hodín od odberu. Pri dlhšom skladovaní ako 24 hodín je potrebné všetky vzorky uchovávať zamrazené pri teplote -18°C až -24°C a vzorky je potrebné dopraviť do laboratória zmrazené.

Biologický materiál na Mycoplasma spp., DNA metódou PCR

Pre detekciu mykoplaziem odoberáme vzorky telových tekutín, krvi, výter z pošvy, uretry a i.

Odber všetkých typov vzoriek (okrem krvi):

Vzorky odoberáme do sterilnej skúmavky bez transportného média a materiál doručíme do laboratória pri teplote +4 °C do 12 hodín od odberu. Vzorky telových tekutín odoberáme v množstve 1 až 2 ml; ster alebo výter na sterilnom dakrónovom tampóne na sucho vložíme do transportnej skúmavky.

Odber krvi:

Vzorku nezrazenej periférnej krvi odoberáme do EDTA a transportujeme do laboratória pri teplote +4 °C do 24 hodín od odberu.

Odber ejakulátu:

Odber vzorky uskutočňujeme rovnako ako na dôkaz chlamýdií. Spravidla odoberáme jedna vzorku minimálne pre súčasný dôkaz chlamýdií, Neisseria gonorrhoeae i mykoplaziem (minimálne 200 μl ejakulátu na jednu analýzu). Vzorku doručíme do laboratória pri teplote +4 °C do 24 hodín od odberu. Dlhšie možno vzorku do spracovania uschovať pri teplote  -18°C až -24°C. Zmrazenie vzorky a dátum zmrazenia je potrebné vyznačiť na žiadanke. Zmrazené vzorky je potrebné v zmrazenom stave dopraviť do laboratória.

Biologický materiál na Parvovírus B19, DNA metódou PCR

Pre dôkaz PVB19 sa spravidla odporúča vyšetriť periférnu krv alebo vzorku kostnej drene, prípadne pupočníkovú krv. Ďalej možno vyšetriť krvnú plazmu alebo sérum, amniovú tekutinu, vzorku z biopsie placenty a fetálne tkanivo. Spolu so všetkými typmi klinických materiálov je vždy potrebné zaslať na vyšetrenie tiež vzorku periférnej krvi pacienta (v prípade odberu vzorky plodu a placenty i vzorky krvi matky).

Odber všetkých typov vzoriek (okrem krvi):

Odoberáme do sterilnej skúmavky bez transportného média a transportujeme do laboratória pri teplote +4 °C do 12 hodín od odberu. Je potrebné odobrať vzorku 0,5 až 2 ml vzoriek telových tekutín (amniotická tekutina); minimálne 1 mm3 tkaniva (ale možno vyšetriť i minimálne objemy, napr. fetálne biopsie). Odoberáme vždy na sucho bez použitia transportných médií.

Odber krvi:

Vzorku nezrazenej periférnej krvi odoberáme do EDTA a transportujeme do laboratória pri teplote +4°C do 24 hodín od odberu. Pri dlhšom skladovaní je potrebné všetky vzorky uschovávať zmrazené pri teplote -18°C až -24°C. Zmrazené vzorky je potrebné v zmrazenom stave dopraviť do laboratória.

Biologický materiál na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis, DNA metódou PCR

Vhodným materiálom na vyšetrenie je výter nosohltana (hrdla) uskutočnený sterilným dakrónovým tampónom (vatový tampón pre analýzy metódou PCR nepoužívame). Po odbere tampón vložíme do prázdnej sterilnej skúmavky bez transportného média, skúmavka je súčasťou odberovej súpravy. Vhodným materiálom je aj aspirát z nosohltanu, výplach dolných dýchacích ciest, prípadne výter laryngu. Odobratý materiál uskladňujeme do transportu pri teplote +4 °C maximálne 24 hodín od odberu dokedy musí byť doručený do laboratória. Pri teplote -18°C až -24°C možno vzorku skladovať 30 dní. Raz zmrazená vzorka musí byť transportovaná do laboratória zmrazená a zmrazenie vzorky musí byť vyznačené na žiadanke vrátane dátumu zmrazenia.

Biologický materiál na BK vírus a JC vírus, DNA metódou PCR

Pre dôkaz BK a JC vírusu je najvhodnejšie vyšetriť periférnu krv a súčasne moč, nie však biopsiu obličiek.

Odber krvi:

Vzorku nezrazenej periférnej krvi odoberáme do EDTA skladujeme a doručíme do laboratória pri teplote +4 °C do 24 hodín od odberu.

Moč:

Objem postačujúci pre vyšetrenie je najmenej 2 ml (2 až 10 ml), vzorku skladujeme a transportujeme do laboratória pri teplote +4 °C. Vzorka musí byť doručená do laboratória do 24 hodín od odberu.

Biologický materiál na dôkaz mikroskopických húb, DNA metódou PCR

Metódou PCR sa môžu vyšetrovať rôzne materiály, napr. likvor, aspiráty, BAL, očná tekutina a podobne. Odoberáme ich v množstve 0,5 až 2 ml do sterilnej skúmavky a transportujeme ich do laboratória pri teplote +4 °C do 12 hodín od odberu vzorky. Môže sa vyšetrovať i tkanivo (biopsia) v minimálnom objeme 1 mm3, umelé implantáty, infikované katétre alebo ich odstrihnuté časti a podobne. Pri odbere je nevyhnutné zabezpečiť maximálne sterilné podmienky. Vyvarujeme sa uchovávaniu materiálu mimo uzavretých sterilných odberových nádob.

Materiál pre dôkaz HBV DNA a HCV DNA

Pre každé vyšetrenie (HCV-RNA kvalitatívne stanovenie, HCV-RNA kvantitatívne stanovenie, HCV genotypizácia, HBV DNA kvantitatívne stanovenie) je potrebný minimálny objem 1 ml plazmy alebo séra. V prípade vyšetrenia HCV RNA je potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť transport vzoriek do laboratória pri teplote + 2 až + 4 °C. V prípade nutnosti uskladňujeme vzorky séra alebo plazmy zmrazené pri teplote -18°C až -24°C do transportu a transportujem ich zmrazené. Uchovávanie vzoriek dlhšie ako 7 dní je optimálne pri teplote -70 °C. Zmrazenie vzorky je potrebné uviesť na žiadanke i s dátumom zmrazenia.

Materiál pre dôkaz autochtónnej produkcie protilátok (intratekálne, intraokulárne)

Likvor alebo očnú tekutinu odoberáme paralelne s krvou v množstve: likvor minimálne 3 ml, krv 5 až 7 ml u dospelých. Pre stanovenie celkového IgG a albumínu je potrebné zaslať likvor v množstve minimálne 0,5 ml a krv alebo sérum v objeme 2 ml krvi alebo 0,5 ml séra do likvorologického laboratória. Na analýzu odporúčame vzorky zaslať do laboratória Neurologickej kliniky FN Bratislava, prevádzka Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, telefón: +421257290111, kl. 400. Očnej tekutiny je potrebné zaslať 0,5 ml.

Parazitológia

Stolica na parazitologické vyšetrenie

Vzorku stolice na parazitologické vyšetrenie odoberáme pred aplikáciou bária, bizmutu, minerálnych olejov, antibiotík a antiparazitík. Čerstvú stolicu v objeme 3 až 5 ml (veľkosť vlašského orecha) odoberáme 3-krát za sebou (optimálne každý druhý deň). Nie je možné odoberať viac ako jednu vzorku počas jediného dňa. Pri suspektnej amebóze je potrebné doručiť stolicu na vyšetrenie čo najrýchlejšie, najneskôr do 1 hodiny po defekácii (to isté platí pre diagnostiku iných črevných prvokov). Keď nie je možné rýchle doručenie vzorky do laboratória, materiál uchovávame v chladnom prostredí pri teplote minimálne +4 °C (nesmie zmrznúť) alebo stolicu konzervujeme, napr. formalínom, Schaudinovým roztokom a pod. Pri negatívnom laboratórnom náleze, ale pretrvávajúcich príznakoch svedčiacich o parazitóze, odoberáme materiál na vyšetrenie ešte 2-krát, vždy po 4 až 7 dňoch, pri suspektnej amebóze a giardióze až 10-krát v 2-dňových intervaloch.

Perianálny otlačok

Na dôkaz vajíčok Enterobius vermicularis sa najlepšie osvedčila metóda podľa Grahama a Brumpta s použitím priehľadnej lepiacej pásky. Odber vykonávame ráno hneď po zobudení (pred rannou toaletou). Perianálnu oblasť neumývame ani predchádzajúci večer, ani pred odberom, niekoľkokrát na ňu pritlačíme pásku (lepiacou stranou na kožu – na periánálne krkvy), ktorú potom nalepíme na podložné sklíčko. Vzhľadom k nepravidelnému vylučovaniu vajíčok parazitujúcimi samičkami je na vyšetrenie potrebné odobrať minimálne 3 vzorky s odstupom vždy aspoň 1 dňa. Riadne označenú lepiacu pásku prilepenú na podložnom sklíčku odošleme do laboratória.

Moč

Pri podozrení na Schistosoma haematobium odoberáme poslednú porciu moču, najlepšie medzi 10,00 až 15,00 hod. a necháme ju 30 min. sedimentovať (prípadne ju scentrifugujeme). Supernatant odlejeme a sediment v objeme 10 až 30 ml doručíme do laboratória, najlepšie ihneď. V prípade, že to nie je možné je potrebné vzorku doručiť do laboratória najneskôr 12 hodín od odberu v dobre uzavretej sklenenej nádobe. Pred transportom a počas transportu materiál uchovávame pri teplote +4 až +8 ºC (chladničková teplota), aby sme zabránili liahnutiu miracídií. Pri podozrení na trichomonády a mikrosporídie odoberáme ranný moč do čistej uzatvoriteľnej nádoby. Ak nie je možné vyšetriť ranný moč, nemá pacient pred odberom vzorky močiť aspoň 6 hodín.

Spútum, bronchoalveolárna laváž (BAL)

Spútum odoberáme do sterilných polyetylénových nádobiek (spútoviek) podľa návodu na bakteriologické vyšetrenie v množstve 2 až 4 ml kedykoľvek cez deň. Musí sa do laboratória doručiť čo najskôr. BAL odoberáme v objeme 20 ml. Pri podozrení na pneumocystózu odoberáme indukované spútum, BAL, zoškrab alebo punktát.

Duodenálna šťava

Pred odberom podáme pacientovi 40 ml 20 % MgSO4, účinkom ktorého sa zo sliznice dvanástnika uvoľní viac lamblií. Vzorku odoberieme po 15 min. Obsah z duodéna v objeme 2 až 5 ml odoberáme do sklenených skúmaviek alebo plastových nádobiek. Vzorku je potrebné do laboratória dodať ihneď po odbere, najneskôr do 2 hodín, pričom nesmie vychladnúť. Ak vzorku nemožno doručiť do laboratória do 2 hodín, pridáme k nej vhodný fixačný roztok (5 až 10 % formalín) v pomere 1:1.

Likvor na dôkaz améb

Pri ochorení primárnou amébovou encefalitídou (PAME) je likvor vždy skalený zmesou meňaviek a leukocytov. Číre vzorky nedávajú nádej na dôkaz meňaviek. Indikáciou na vyšetrenie je teda purulentný likvor a v anamnéze pacienta kúpanie sa v termálnej vode. Likvor necháme z punkčnej ihly samovoľne odkvapkať do sterilnej skúmavky v objeme 1 ml (zásadne nesmieme naťahovať likvor do sterilnej striekačky pod tlakom). Po odbere doručíme skúmavku s materiálom okamžite do laboratória. V prípade, že to nie je možné, uskladňujeme likvor pri izbovej teplote na tmavom mieste. Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky.

Vzorky na vyšetrenie metódou PCR (Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii)

Krv odoberáme asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve podľa druhu použitej skúmavky, v prípade potreby skúmavku dodá laboratórium. Likvor, BAL, plazmu, punktáty, očnú tekutinu odoberáme do sterilných skúmaviek v množstve 0,5 až 1 ml. Stery odoberáme sterilným dakrónovým tampónom ktorý po odbere vložíme do skúmavky bez transportného média, ktorá je súčasťou odberovej súpravy určenej na virologické vyšetrenie. Tkanivá v minimálnom množstve 1 mm3 odoberáme do sterilnej skúmavky s 1 ml sterilného fyziologického roztoku. Plodovú vodu odoberáme v množstve 10 až 15 ml do sterilnej skúmavky. Odbery vykonávame asepticky, vzorky neodkladne zašleme do laboratória pri transportnej teplote +4 °C. Ak to nie je možné krátkodobo skladujeme vzorky pri teplote +4 ºC a dopravíme ich do laboratória najneskôr 6 hodín po odbere. V prípade dlhšie trvajúceho skladovania a transportu vzorky zmrazíme pri –18°C až –24 °C. Vzorky do laboratória transportujeme zmrazené. Zmrazenie vzoriek uvedieme na žiadanke i s dátumom zmrazenia.

Odber vzorky pre dôkaz intratekálnej produkcie protilátok pri suspektnej parazitárnej etiológii

Likvor odoberáme paralelne s krvou, u dospelých v množstve 3 ml likvoru a 5 až 7 ml krvi. Na stanovenie celkového IgG a albumínu zasielame likvor v množstve 0,5 ml a krv/sérum v objeme 2 ml/0,5 ml do likvorologického laboratória. Odporúčame laboratórium Neurologickej kliniky FN Bratislava, prevádzka Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, tel.: +421257290111, kl. 787, 406.

Odber vzorky pre dôkaz intraokulárnej produkcie protilátok

Komorovú tekutinu alebo sklovec odoberáme paralelne so sérom. Očnú tekutinu neriedime. Pred odberom konzultujeme postup s odborným pracovníkom oddelenia parazitológie.

Odber vzorky pri podozrení na akantamébovú keratitídu

Zoškrab z rohovky nanesieme priamo na kultivačné agarové médium v Petriho miske alebo do uzatvárateľnej mikroskúmavky v ktorej je približne 150 μl sterilného fyziologického roztoku alebo sterilnej vody. Pred odberom konzultujeme postup s odborným pracovníkom oddelenia parazitológie.

Diagnostika svrabu

Materiál získame zoškrabom pokožky na predilekčných miestach až do presakovania kapilárnej krvi po predchádzajúcom zmäkčení kože potretím 10 % NaOH. Materiál prenesieme na podložné sklíčko a ihneď dodáme do laboratória, resp. odošleme pacienta na odber priamo do laboratória. Odber vykonáva dermatovenerológ, v laboratóriu parazitológ.

Červy alebo časti ich tiel, zdravotne významné článkonožce

Do laboratória ich dodávame bezodkladne v natívnom stave v sklenených nádobách s navlhčeným vatovým tampónom (v skúmavkách, Petriho miskách), prípadne s menším množstvom fyziologického roztoku alebo vody.

© HPL spol. s r.o. 2015