Výroba autovakcínZákladné všeobecné informácie

Autovakcíny

Autovakcíny pre humánne použitie

 • sú liečebné prípravky, vyrobené individuálne
 • obsahujú antigénne komplexy mikroorganizmov spôsobujúcich chronickú alebo opakujúcu sa (rekurentnú) infekciu vzdorujúcu terapii antibiotikami

Indikácia

Imunomodulačná liečba pri chronických infekciách 

 • horných dýchacích ciest
 • kože a mäkkých podkožných tkanív
 • urogenitálneho systému
 • kostí

Imunomodulačná a hyposenzibilizačná liečba pri

 • alergiách na antigény mikrobiálnej etiológie

Liečbu indikuje predovšetkým imunoalergológ.
Túto kompetenciu má v špecifických prípadoch ešte aj dermatovenerológ, gynekológ a urológ.

 • Vykonanie odberu biologického materiálu zabezpečuje a za kvalitu odberu zodpovedá indikujúci lekár.

Aplikačné formy

 • perorálne kvapky

Zásady odberu a transportu bilogického materiálu

 • odber z ložiska infekcie v štádiu exacerbácie alebo recidívy ochorenia
 • odber po liečbe antibiotikami (ATB) 4 až 6 týždňov po ukončení terapie

Biologický materiál odoberá odborný lekár asepticky

 • na sterilný tampón s transportným médiom AMIES
 • do sterilnej nádobky (moč, tekutinu z abscesu, ložiska, dutiny získanú punkciou)

Skladovanie pred transportom do laboratória

 • maximálne 1 hodinu pri teplote 4-8ºC

Transport do laboratória maximálne 2 hodiny od odberu

 • Po dohode o príprave autovakcíny je možné zabezpečiť urgentne transport do najbližšieho laboratória HPL alebo do spolupracujúceho laboratória - zoznam je uvedený na www.hpl.sk

Kontraindikácie liečby autovakcínou

 • gravidita
 • akútna infekcia a akútna exacerbácia infekcie
 • aktívna tuberkulóza, mykobakterióza
 • stav po očkovaní živou vakcínou (8 týždňov)
 • závažné defekty imunitného systému
 • terapia imunosupresívnymi látkami
 • zlyhávanie obehového systému
 • ťažké hepatopatie, nefropatia, endokrinné ochorenie
 • v anamnéze zlyhávanie obehového systému
 • ťažké chorobné zmeny v krvnom obraze
 • malígne nádorové choroby (pri nezhubných individuálny prístup)

Zvlášť opatrne treba postupovať u pacientov

 • po splenektómii
 • s ťažkými alergickými ochoreniami
 • s chronickými ochoreniami vnútorných orgánov
 • so spazmofíliou
 • s hypokalcinémiou
 • s autoimunitnými chorobami
 • s imunokomplexovými chorobami

Antigény vyrába a informácie o odbere poskytne:

HPL spol. s r.o.
Mederčská 39, 945 01 Komárno

Oddelenie farmaceutického skúšania
Vedúci oddelenia: MUDr. Monika Czirfuszová
e-mail: czirfuszova@hpl.sk
mobil: +421 918 110 233

Individuálne pripravené lieky (autovakcíny) s použitím bakteriálnych antigénov pripravuje:

Lekáreň svätej Terézie
Kosihy spol. s r.o.
Družstevná 628
946 34 Bátorove Kosihy
Odborný garant: PharmDr. Monika Hollosy
e-mail: lekaren@lekarenst.sk


Autovakcíny sú pripravované ako individuálne pripravený liek za priamu úhradu pacientom.

Cenník je poskytovaný na vyžiadanie.

Späť

Autovakcíny pre veterinárne použitie

 • sú liečebné prípravky, vyrobené individuálne
 • obsahujú antigénne komplexy mikroorganizmov spôsobujúcich chronickú alebo opakujúcu sa (rekurentnú) infekciu vzdorujúcu terapii antibiotikami

Indikácia

Imunomodulačná liečba pri chronických infekciách

 • horných dýchacích ciest
 • kože a mäkkých podkožných tkanív
 • urogenitálneho systému
 • kostí

Imunomodulačná a hyposenzibilizačná liečba pri

 • alergiách na antigény mikrobiálnej etiológie

Liečbu indikuje

 • veterinárny lekár

Aplikačné formy

Perorálne

 • kvapky

Parenterálne

 • intradermálne injekcie (pripravujeme zahájenie výroby)

Zásady odberu

 • odber z ložiska infekcie v štádiu exacerbácie alebo recidívy ochorenia
 • odber po liečbe antibiotikami (ATB) najlepšie 4 až 6 týždňov po ukončení terapie

Biologický materiál odoberá odborný lekár asepticky

 • na sterilný tampón s transportným médiom (AMIES)
 • do sterilnej nádobky (moč, tekutinu z abscesu, z ložiska, z dutiny získanú punkciou)

Transport do laboratória bezprostredne po odbere

 • odobratú vzorku je možné odovzdať v najbližšom laboratóriu skupiny HPL zoznam je uvedený na www.hpl.sk

Kontraindikácie liečby bakteriálnou alebo mykologickou autovakcínou

 • závažné ochorenia vnútorných orgánov - hepatopatie, nefropatie
 • zlyhávanie obehového systému
 • ťažké chorobné zmeny v krvnom obraze
 • závažné defekty imunitného systému

Antigény vyrába a informácie o odbere poskytne:

HPL spol. s r.o.
Mederčská 39, 945 01 Komárno

Oddelenie farmaceutického skúšania
Vedúci oddelenia: MUDr. Monika Czirfuszová
e-mail: czirfuszova@hpl.sk
mobil: +421 918 110 233

Individuálne pripravené lieky (autovakcíny) s použitím bakteriálnych antigénov pripravuje:

Lekáreň svätej Terézie
Kosihy spol. s r.o.
Družstevná 628
946 34 Bátorove Kosihy
Odborný garant: PharmDr. Monika Hollosy
e-mail: lekaren@lekarenst.sk


Autovakcíny sú pripravované na priamu úhradu.

Späť


 

Zoznam analýz poskytovaných pri výrobe antigénneho komplexu pre prípravu autovakcín

Príprava antigénneho komplexu do individuálne pripravených autovakcín
Autovakcína z 1 kmeňa baktérie (aeróbnej alebo anaeróbnej) alebo z 1 kmeňa mikroskopickej huby
Autovakcína z 2 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnych) alebo z 2 kmeňov mikroskopických húb
Autovakcína z 3 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnych) alebo z 3 kmeňov mikroskopických húb
Negatívna kultivácia pre potreby výroby autovakcíny
Autovakcína z 1 kmeňa baktérie (aeróbnej alebo anaeróbnej) alebo z 1 kmeňa mikroskopickej huby
Autovakcína z 2 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnych) alebo z 2 kmeňov mikroskopických húb
Autovakcína z 3 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnej) alebo z 3 kmeňov mikroskopických húb
Autovakcína z 1 kmeňa baktérie (aeróbnej alebo anaeróbnej) alebo z 1 kmeňa mikroskopickej huby pre pokračovanie imunizačnej liečby - výroba samostatnej šarže z toho istého izolovaného kmeňa (bez novej kultivácie)
Autovakcína z 2 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnych) alebo z 2 kmeňov mikroskopických húb pre pokračovanie imunizačnej liečby - výroba samostatnej šarže z toho istého izolovaného kmeňa (bez novej kultivácie)
Autovakcína z 3 kmeňov baktérií (aeróbnych alebo anaeróbnych) alebo z 3 kmeňov mikroskopických húb pre pokračovanie imunizačnej liečby - výroba samostatnej šarže z toho istého izolovaného kmeňa (bez novej kultivácie)
Autovakcína pri zmene dávkovacej schémy vyrobená z izolovaného mikroorganizmu alebo zásobného antigénu bez potreby ďalšej kultivácie

 

© HPL spol. s r.o. 2015