Výroba kultivačných médií

Základné všeobecné informácie

Spoločnosť HPL SERVIS spol. s r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 13485. Certifikát systému riadenia kvality pre výrobu a predaj živných pôd pre mikrobiológiu výrobca získal 25. januára 2010.

Kultivačné médiá získali certifikát o zhode vyrábaných diagnostických pomôcok in vitro s technickými požiadavkami na bezpečnosť podľa smernice 98/79/EC európskeho parlamentu a európskej rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Návod na použitie výrobku, príbalový leták, kartu bezpečnostných údajov a prehlásenie o zhode je možné stiahnuť v priložených archívoch ZIP.


Ponuka kultivačných médií

Tuhé kultivačné pôdy v Petriho miskách

Tuhé kultivačné pôdy v Petriho miskách
Názov Skratka Kód Balenie PM [ml] Informácie
agar dezoxycholátovo-citrátový  DC KP 003 18  ZIP
agar ENDO ENDO KP 125 18  ZIP
agar chromogénny na kultiváciu moču Uriselect  URI KP 005 18  ZIP
agar krvný č. 2 so 7 % baranej krvi KA2 KP 006 18  ZIP
agar krvný č. 4 so 7 % baranej krvi (Columbia)  KACO KP 008 18  ZIP
agar krvný č. 4 so 7 % konskej krvi a antibiotikami čokoládový  CAK+BAC KP 009 18  ZIP
agar krvný č. 4 so 7 % konskej krvi čokoládový  CAK KP 010 18  ZIP
agar MYP  MYP KP 140 18  ZIP
agar na testovanie citlivosti antimykotík (SAB-ASTA) ASTA KP 014 18  ZIP
agar podľa Czapeka a Doxa s kvasničným autolyzátom CYA KP 015 18  ZIP
agar podľa MacConkeyho č. 3  MC KP 018 18  ZIP
agar podľa Muellera a Hintonovej MH KP 019 18  ZIP
agar podľa Muellera a Hintonovej s 5 % konskej krvi a s NAD MHF KP 161 25  ZIP
agar podľa Muellera a Hintonovej s 7 % baranej krvi MHKA KP 020 18  ZIP
agar podľa Sabourauda s 2 % glukózy SAB KP 021 18  
agar podľa Sabourauda s 2 % glukózy a s chloramfenikolom SABM KP 022 18  ZIP
agar podľa Sabourauda so 4 % glukózy a s chloramfenikolom SABA KP 024 18  ZIP
agar podľa Svena Garda  GARD KP 026 18  ZIP
agar pre anaeróbne baktérie so 7% baranej krvi AKA  KP 001 18  ZIP
agar RPMI  RPMI KP 027 20  ZIP
agar s briliantovou zeleňou BGA KP 119 18  ZIP
agar s cetrimidom a s glycerolom CETR KP 121 18  ZIP
agar s dichloranom a 18 % glycerolom základný DGA KP 028 18  ZIP
agar selektívny na zisťovanie osmotolerancie kvasiniek NACLA KP 038 14  ZIP
agar selektívny pre Burkholderia cepacia  BC KP 029 18  ZIP
agar selektívny pre Campylobacter sp.  CB KP 030 18  ZIP
agar selektívny pre Campylobacter sp. podľa Karmaliho KARM KP 133 18  ZIP
agar selektívny pre Campylobacter sp. podľa Prestona PRA KP 172 18  ZIP
agar selektívny pre Corynebacterium diphtheriae podľa Clauberga CAM KP 111 14  ZIP
agar selektívny pre Gardnerella vaginalis  GSA KP 031 18  ZIP
agar selektívny pre Lactobacillus sp. (MRS) LSA KP 033 18  ZIP
agar selektívny pre Listeria sp. LIA KP 034 18  ZIP
agar selektívny pre Neisseria sp. s vankomycínom  NSA+ATB KP 035 18  ZIP
agar selektívny pre rezistentné stafylokoky oxacilínový skríningový OXAR KP 036 18  ZIP
agar podľa Muellera a Hintonovej s 5 % konskej krvi a s NAD pre Haemophilus sp. na stanovenie citlivosti  MHFH KP 230 25  
agar selektívny pre Yersinia sp. YSA KP 039 18  ZIP
agar so siričitanom bizmutitým podľa Wilsona a Blaira WBA KP 154 25  ZIP
agar so sladinkovým výťažkom  MEA KP 040 18  ZIP
agar so zemiakovou dextrózou PDA KP 041 18  ZIP
agar so žlčou, olivovým olejom a Tweenom ZOT KP 042 18  ZIP
agar tryptónový sójový TSA KP 113 18  ZIP
agar vodný  VAGAR KP 043 18  ZIP
agar XLD s xylózou a lyzínom XLD KP 044 18  ZIP
agar z kukuričnej múky (Corn Meal) CORN KP 045 20  ZIP
agar žlčovo-eskulínovo-azidový ESCPM KP 047 18  ZIP
médium agarové podľa Bairda a Parkera  BPA KP 118 18  ZIP

Tekuté kultivačné pôdy v skúmavkách

Tekuté kultivačné pôdy v skúmavkách
Názov Skratka Kód Balenie SK [ml] Informácie
agar podľa Stuarta transportný STUART KP 025 8  ZIP
bujón (infúzia) z mozgov a sŕdc BHI KP 048 18  ZIP
bujón (infúzia) z mozgov a sŕdc BHI4 KP 165 4  ZIP
bujón anaeróbny podľa Schaedlera VLB KP 049 5  ZIP
bujón indolovo tryptónový  IND KP 050 2  ZIP
bujón laktózový BLA KP 193 10  ZIP
bujón podľa Mossela EEB KP 194 9  ZIP
bujón podľa Muellera a Hintonovej MHB KP 051 8  ZIP
bujón podľa Sabourauda SABB KP 052 5  ZIP
bujón podľa Todda a Hewitta s kolimycínom THB KP 053 5  ZIP
bujón pre testovanie účinnosti sterilizátorov s Geobacillus stearothermophilus SEVG KP 102 6  ZIP
bujón pre testovanie účinnosti sterilizátorov s Geobacillus stearothermophilus SEVG10 KP 166 10  ZIP
bujón pre Trichomonas vaginalis  TRICHO KP 054 3  ZIP
bujón pre Trichomonas vaginalis  TRICHO KP 055 7  ZIP
bujón selenitový  SEL KP 056 5  ZIP
bujón podľa Muellera a Hintovej MHB KP 227 10  
bujón tioglykolátový  TG KP 057 5  ZIP
bujón tioglykolátový  TG10 KP 058 10  ZIP
bujón tioglykolátový  TG KP 098 4  
bujón tryptónovo-sójový  TSB KP 060 10  ZIP
bujón tryptónovo-sójový  TSB KP 099 4  
bujón živný č. 2 ZB KP 061 5  ZIP
bujón živný č. 2 ZB KP 162 10  
bujón živný č. 2 s 2 % glukózy GLUB KP 062 5  ZIP
bujón živný č. 2 s 2 % glukózy GLUB KP 063 10  
bujón živný č. 2 s 2 % glukózy a plynovkami GLUBP KP 065 7  ZIP
glukóza 20 % GLU20 KP 209 1  ZIP
médium Fraserovo tekuté  FTM KP 127 10  ZIP
glukóza 20% GLU20 KP 068 100  
roztok fyziologický  FR KP 214 2  
médium podľa Rappaporta a Vassiliadisa so sójou RVS KP 146 10  ZIP
médium s tryptofánom TB KP 150 5  ZIP
porfyrín PORF KP 072 2  ZIP
roztok fyziologický  FR KP 077 1  ZIP
roztok fyziologický  FR KP 078 3  ZIP
roztok fyziologický  FR KP 079 4,5  ZIP
roztok fyziologický  FR KP 160 6  ZIP
roztok fyziologický s peptónom FRP9 KP 128 9  ZIP
roztok urey 10 % na rýchly test RU KP 095 1  ZIP

Tuhé kultivačné médiá v skúmavkách v šikmej polohe

Tuhé kultivačné médiá v skúmavkách v šikmej polohe
Názov Skratka Kód Balenie SK [ml] Informácie
agar citrátový podľa Simmona SCA KP 112 4  ZIP
agar Dermasel DERM KP 002 6  ZIP
agar krvný č. 2 základný bez krvi šikmý SIKA KP 007 7  ZIP
agar krvný č. 2 základný bez krvi šikmý SIKA5 KP 155 5  ZIP
agar MIU MIU KP 011 2  
agar MIU MIU KP 097 3,5  ZIP
agar MIU MIU3 KP 163 3  ZIP
agar na auxanogram dusíkový N-AGAR KP 012 17  ZIP
agar na auxanogram uhlíkový C-AGAR KP 013 20  ZIP
agar podľa Hajna HAJN KP 016 7  ZIP
agar podľa Hajna HAJN5 KP 164 5  ZIP
agar podľa Christensena (šikmá urea) CHM KP 017 4  ZIP
agar podľa Sabourauda s 2% glukózy a s chloramfenikolom šikmý SABASA KP 023 6  ZIP
agar podľa Sabourauda s 2% glukózy šikmý SABSA KP 114 5  ZIP
agar žlčovo-eskulínovo-azidový ESC2 KP 046 2  ZIP
médium agarové King´s B šikmé KINGB KP 134 5  ZIP
oxidačné-fermentačné médium  OFVE KP 110 4  ZIP
pôda podľa Loewensteina a Jensena základná LJM KP 073 5  ZIP
pôda podľa Ogawu OGAWA KP 074 5  ZIP

Tekuté kultivačné pôdy vo fľašiach

Tekuté kultivačné pôdy vo fľašiach
Názov Skratka Kód Balenie FĽ [ml] Informácie
         
agar podľa Sabourauda s 2% glukózy a s chloramfenikolom SABM KP 199 500  
agar s kvasničným extraktom  YEA KP 116 500  ZIP
agar so sladinkovým výťažkom MEA KP 197 150  
agar so zemiakovou dextrózou PDA KP 198 150  
agar tryptónový sójový TSA500 KP 169 500  ZIP
bujón podľa Prestona pre Campylobacter sp. PEB KP 145 225  
bujón podľa Sabourauda SABB KP 170 500  ZIP
bujón tioglykolátový  TG50 KP 059 50  
bujón tioglykolátový  TG500 KP 171 500  ZIP
bujón tioglykolátový  TG2000 KP 208 2000  
bujón tryptónovo-sójový  TSB500 KP 167 500  ZIP
bujón tryptónovo-sójový TSB KP 207 2000  
bujón živný č. 2 s 2 % glukózy GLUB KP 064 50  
médium agarové s dichloranom, bengálskou ružovou a s chloramfenikolom DRBC KP 200 500  
médium agarové s kryštálovou fialovou, neutrálnou červenou, žlčovými soľami a laktózou VRBL VRBL KP 153 500  ZIP
médium agarové s kryštálovou fialovou, neutrálnou červenou, žlčovými soľami a glukózou VRBG VRBG KP 202 500  
médium Fraserovo tekuté  polovičné FTMP KP 126 225  ZIP
médium Fraserovo tekuté  polovičné FTMP KP 205 2000  
médium podľa Boltona tekuté BOLT KP 210 225  
médium podľa Boltona tekuté BOLT KP 212 500  
médium s tryptofánom TB100 KP 109 100  
roztok fyziologický s peptónom FRP090 KP 130 90  ZIP
roztok fyziologický s peptónom FRP500 KP 129 500  ZIP
roztok fyziologický s peptónom FRP KP 203 2000  
roztok podľa Pageho riediaci na stanovenie legionel PRR KP 211 500  
voda peptónová pufrovaná PVP090 KP 143 90  ZIP
voda peptónová pufrovaná  PVP225 KP 142 225  ZIP
voda peptónová pufrovaná  PVP KP 204 2000  

Tekuté roztoky vo fľašiach

Tekuté roztoky vo fľašiach
Názov Skratka Kód Balenie FĽ [ml] Informácie
činidlo Kovácsovo KOVACS KP 066 500  ZIP
dusičnan draselný 20 % KNO3 KP 067 100  ZIP
hydroxid draselný 20 % KOH KP 069 100  ZIP
peptón 20 % PEPT KP 071 100  ZIP
roztok fosfátový  tlmivý pre farbenie podľa Giemsa PFG KP 076 1000  ZIP
roztok fyziologický pufrovaný PFR1000 KP 080 1000  ZIP
roztok fyziologický pufrovaný fosfátom (PBS) PBS KP 081 800  ZIP
roztok fyziologický s 0,5 % fenolom FRF KP 082 1000  ZIP
roztok fyziologický zásobný FR1000 KP 083 1000  ZIP
roztok podľa Kozáka a Mágrovej tlmivý RKM1000 KP 089 1000  ZIP
roztok síranu zinočnatého 33% SZ KP 092 1000  ZIP
roztok tlmivý acetátový  ACETP KP 093 50  ZIP
roztok tris-borátový zásobný (TBE) TBE KP 094 1000  ZIP
roztok urey 20 % UREA KP 096 100  ZIP

Tekuté roztoky a farbivá

Tekuté roztoky a farbivá
Názov Skratka Kód Balenie FĽ [ml] Informácie
karbolfuchsín 1 %  KARB1 KP 070 1000  ZIP
roztok akridínovej oranže tlmivý AO KP 075 5 (SK)  ZIP
roztok karbolfuchsínu 0,1% KARB KP 084 1000  ZIP
roztok kryštalickej (genciánovej) violeti 0,5 % KRIVIO KP 085 1000  ZIP
roztok Lugolov LUGOL KP 086 1000  ZIP
roztok Lugolov pre parazitológiu LRP KP 087 1000  ZIP
roztok malachitovej zelene 1 % MZ KP 088 1000  ZIP
roztok pre metódu KATO preparačný KATO KP 090 1000  ZIP
roztok pre metódu MIF zásobný MIF KP 091 1000  ZIP
© HPL spol. s r.o. 2015